exhibitions

The Way Beyond Art

  • Van: 01-07-17 tot: doorlopend

Collectiepresentatie - Opmerkingen: Locatie: NB. - Einddatum: 03-01-2021 verlengd: medio 2021. - Curatoren: Charles Esche (directeur), Christiane Berndes (conservator collectie). - Vormgeving: Can & Asli Altay (Future Anecdotes Istanbul). - Per 23-09-2017 wordt de nieuwbouw (NB) aangeduid met collectiegebouw (CG)

Aan de hand van drie thema's - Land, Thuis en Werk - tonen we kunstwerken waarmee we nieuwe perspectieven op onze hedendaagse wereld ontwikkelen. Ze worden getoond in een bijzondere setting, vormgegeven door Can & Asli Altay. De setting geeft alternatieven voor het traditionele model van de 'white cube' (witte kubus) en biedt meer mogelijkheden om kunst in relatie tot een ruimte en in relatie tot lichaam en geest te ervaren. De kunstwerken in de tentoonstelling stellen vragen aan de orde die voor iedereen herkenbaar en belangrijk zijn. In wat voor land of maatschappij willen we leven? Welke rol spelen vrijheid, identiteit en duurzaamheid in ons denken over de toekomst? In de tentoonstelling onderzoeken we hoe we het museum en de kunstwerken kunnen gebruiken om deze vragen met elkaar te delen. De experimentele vormgeving van de tentoonstelling doorbreekt het traditionele model van de witte kubus en opent op speelse wijze nieuwe mogelijkheden om kunst te ervaren. De titel 'The Way Beyond Art' is ontleend aan een boek uit 1947 van Alexander Dorner, museumdirecteur in Hannover in de jaren dertig van de vorige eeuw. In dit boek beschrijft hij hoe de overweldigende veranderlijkheid van de wereld niet alleen tot uitdrukking wordt gebracht in kunst en wetenschap, maar daaraan ook ten grondslag ligt. Voor Dorner is kunst geen spiegel die reflecteert, maar een motor die aanzet tot verandering. Daarop verder bouwend is deze collectietentoonstelling een manier om de wereld te begrijpen en te veranderen. We hebben voor de thema’s Land, Thuis en Werk gekozen omdat ze de kern van ons dagelijks leven vormen en voor ons allemaal, overal op de wereld, van belang zijn. Regelmatig brengen we in de tentoonstelling veranderingen aan, samen met bezoekers en groepen die vanuit een eigen perspectief scherpte toevoegen aan de tentoongestelde thematiek

Homepage