exhibitions

Internationals in de stad

  • Van: 17-10-20 tot: 13-12-20

Groepstentoonstelling. - Opmerkingen: Locatie: B1 04. - Conservator: Christiane Berndes (conservator collectie). - Tijdelijke sluiting vanwege landelijke coronamaatregelen: 05-11-2020, 18-11-2020

Tentoonstelling van studenten Information Design van de Design Academy Eindhoven. De studenten kregen de opdracht van het Van Abbemuseum en de afdeling strategie van de Gemeente Eindhoven een onderzoek naar de internationalisering van de stad te visualiseren. Onder leiding van Joost Grootens, grafisch vormgever en hoofd van de afdeling Information Design, en docenten Toon Koehorst en Jannetje in ’t Veld ontstond de tentoonstelling ‘Internationals in de stad’. Eindhoven is voortdurend in beweging. De bevolking van de stad wordt steeds internationaler. Mensen uit alle delen van de wereld komen naar Eindhoven om hier te wonen, te studeren, te werken en te leven. Ze brengen ver weg dichtbij en verrijken de diversiteit van de stad. Voor overheid en beleidsmakers is het belangrijk deze ontwikkelingen nauwkeurig in kaart te brengen en te volgen. Zo kunnen ze inspelen op de ontwikkelingen en zorgen voor een goed leefklimaat en een fijne plek voor iedereen. Niet alleen nu, maar vooral ook in de toekomst. Samen met het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) doet de gemeente Eindhoven onderzoek naar deze ontwikkelingen en zoekt naar mogelijkheden om de resultaten op een inspirerende manier te delen. Daarbij wordt steeds meer gebruik gemaakt van datavisualisatie. Complexe informatie kan zo in één oogopslag zichtbaar worden gemaakt. Het verzamelen van data en de vertaling in informatie is niet neutraal. Er ligt altijd een vraag of perspectief in verborgen. Datavisualisatie is een vorm van interpretatie die van de zender en de ontvanger een kritische houding vraagt. Ook het Van Abbemuseum stelde zichzelf een aantal jaren geleden de vraag hoe data van de kunstverzameling gedeeld konden worden. Samen met Joost Grootens, grafisch vormgever en hoofd van de afdeling information design van de Design Academy Eindhoven, ontwikkelde het museum de ‘Museumindex’, een serie presentaties die in de data opgesloten informatie op een verrassende en inspirerende manier zichtbaar maakte. Zo werd onder meer gevisualiseerd hoezeer vrouwelijke kunstenaars in de collectie van het museum ondervertegenwoordigd zijn. De meest recente aflevering in deze serie is een infographic die de herkomst van de inwoners van Eindhoven vergelijkt met die van de kunstenaars in de collectie. Voor de data deed het Van Abbemuseum een beroep op de afdeling strategie van de gemeente Eindhoven. Uit deze samenwerking ontstond ook het idee voor de huidige tentoonstelling. In twee ruimtes op de eerste etage van het Collectiegebouw worden de ontwerpen gepresenteerd aan de hand van de thema’s werk, huisvesting, identiteit, gemeenschap en data. In een serie posters is het onderzoek van het CBS vertaald in infographics. Toon Koehorst en Jannetje in ’t Veld, eveneens als docenten bij het project betrokken, vertaalden de resultaten in een tentoonstellingsontwerp

Homepage