exhibitions

De collectie is ...

  • Van: 08-10-22 tot: 06-11-22

Collectiepresentatie. - Opmerkingen: Locatie: Oudbouw . - Presentatie in het kader van de Dutch Design Week (DDW). - Curator: Steven ten Thije (hoofd collecties) i.s.m. Lidewij Edelkoort. - Titelvariant website VAM: De collectie is... : de privéverzameling van Lidewij Edelkoort. - Activiteit: Alexandra Pirici & Manuel Pelmus, Public Collection of Modern Art, 2014, performance uitgevoerd door Maria Mora, Rolando Matsangos & Cristian Nanculescu, 08-10-2022, 06-11-2022 12.00-16.00 uur

Hoe dicht liggen kunst en design nou eigenlijk écht bij elkaar? Daar geven Lidewij Edelkoort en het Van Abbemuseum met de tentoonstelling De collectie is … antwoord op tijdens de Dutch Design Week 2022. Het museum verwerft circa 50 designobjecten uit de privéverzameling van Edelkoort en combineert ze in deze tentoonstelling met beeldende kunst uit de eigen collectie. In de 10 zalen van de Oudbouw vervaagt De collectie is … op poëtische wijze de scheidslijn tussen autonoom design en beeldende kunst. Het samenspel tussen de twee disciplines laat je creatief nadenken over maatschappelijke vraagstukken als klimaatverandering, migratie, eenzaamheid en de verhouding tussen stad en platteland. Te zien zijn toonaangevende stukken van onder andere Maarten Baas, Jurgen Bey, Nacho Carbonell, Piet Hein Eek, Hella Jongerius en Studio Job. “Het is een revolutie voor musea om deze twee werelden samen te brengen, te versmelten en op gelijke voet met elkaar te brengen.” (Lidewij Edelkoort). Deze tentoonstelling markeert een nieuw hoofdstuk in het verzamelbeleid van het Van Abbemuseum. Met de aanwinst van de circa 50 werken uit de privéverzameling van Edelkoort neemt het Van Abbemuseum voor het eerst in 86 jaar designobjecten op in de collectie. Een tweede tentoonstelling waarin de dialoog tussen design en kunst centraal staat, is te zien in 'Home of Design' Kazerne t/m voorjaar 2023

Homepage