exhibitions

ABRI : Seven designs for a shelter

  • Van: 17-04-93 tot: 13-06-93

Groepstentoonstelling. - Symposia - Opening: Frank Lubbers (adjunct-directeur Stedelijk Van Abbemuseum). - Symposium met W.G. Overbosch, M. Toebosch en C. Blok. - Locatie: Theater Het Klein (17-04-1993). - Curator: Frank Lubbers (adjunct-directeur Stedelijk Van Abbemuseum) - Opmerkingen: Tentoonstelling op initiatief van prof. dr. G. van der Leeuwstichting. - Reizende tentoonstelling : Stedelijk Van Abbemuseum ; Bergkerk, Deventer - Met documentatie

Homepage