exhibitions

Bruce Nauman : Early video and film works (1967-1973)

  • Van: 27-05-00 tot: 03-09-00

Solotentoonstelling - Opmerkingen: Locatie : Vonderweg. Zomerpresentatie. Tentoonstelling n.a.v. aankoop vroege video- en filmwerken - Met documentatie

Een van de pioniers van het gebruik van audiovisuele middelen in de beeldende kunst is de Amerikaanse kunstenaar Bruce Nauman, die in de jaren zestig en zeventig video of film als registratiemiddel voor performances gebruikte. Onlangs verwierf het Van Abbemuseum 29 vroege film- en videowerken van Nauman die nu voor het eerst getoond worden. In een ronde opstelling worden tien videowerken getoond. Nauman registreert de experimenten die hij met zijn eigen lichaam uitvoert in zijn atelier: hij maakt afgemeten stappen, laat zijn lichaam tegen de muur vallen, loopt snel langzaam, stampend of normaal en neemt verschillende houdingen aan. De camera staat beurtelings rechtop, schuin, op zijn kant of ondersteboven. Nauman maakt naast video's en films ook hologrammen, neon-werken, tekeningen en ruimtelijke constructies. Van zijn grafisch werk zien we in deze zaal een aantal litho's. Het werk 'Eat Death' bijvoorbeeld, is in een ander werk ook uitgevoerd in neon: afwisselend gaat daar het woord 'Death' aan en het woord 'eat', dat er deel van uitmaakt. In één woord raken zo de extremen van dood en leven elkaar. In een andere zaal worden films van Nauman getoond die uit oogpunt van conservering op video zijn overgezet. Het geluid van een filmprojector is zorgvuldig overgenomen op video om het effect van het origineel te benaderen. Oud-directeur Jean Leering van het Van Abbemuseum was degene die het werk van Bruce Nauman in Europa introduceerde tijdens de vierde Documenta in 1968. In 1973 maakte hij een tentoonstelling met Nauman, maar tot een aankoop van werk kwam het toen helaas niet. Leerings opvolger, Rudi Fuchs, verwierf de eerste werken van Nauman voor de collectie. Met deze aankoop wordt alsnog een belangrijk deel van het vroege werk van Nauman aan de collectie toegevoegd

Homepage