library

Ben / George Brecht / François Morellet

  • Language: en
  • Impressum: S.l. : s.n., s.a.
  • Binding: Kluis; 9 p ill
  • Artist(s): Vautier, Ben; Morellet, François; Graevenitz, Gerhard von; Brecht, George
  • Location: MORELLET, FRANCOIS
  • VUBIS: 102847
  • Annotation: Kunstenaarsboek. - In envelop met instrukties

Description Ben / George Brecht / François Morellet

Inhoud: 1. Ben: kaart nul 'Anything Anyhow' en 'n'importe qoui n'importe comment' met pagina uit woordenboek 2. George Brecht, chance imagery 3. Gerhard von Graevenitz, 3 serigrafieën, 1971 4. François Morellet, multipel (vel met instructies en transparant / brief met instructies voor neon aan de buitengevel van het Catharijne Convent 5. twee dobbelsteentjes in plastic zakje, behoren bij partituur van Mozart

This content is being blocked for you because it contains tracking cookies. Would you like to view this content? By clicking here, you will automatically allow the use of tracking cookies.
This content is being blocked for you because it contains tracking cookies. Would you like to view this content? By clicking here, you will automatically allow the use of tracking cookies.
This content is being blocked for you because it contains external cookies. Would you like to view this content? By clicking here, you will automatically allow the use of external cookies.