library

Jean Dubuffet

  • Dubuffet, J
  • Language: en
  • Impressum: Köln [etc.] : Michael Werner, 2001
  • Binding: Boek; ...p. ill.
  • Artist(s): Dubuffet, Jean
  • Location: Dubuffet, Jean USA-244-20
  • ISBN/ISSN: 1885013248
  • VUBIS: 1411
  • Annotation: Met lijst werken

Description Jean Dubuffet

Tent. New York, Michael Werner Inc., 03-08-2001, 05-05-2001 ; Keulen, Galerie Michael Werner, 12-05-2001, 23-06-2001. - Publicatie bevat werk uit de periode 1981-1984 van de Franse schilder Jean Dubuffet (1901-1985)