library

L'abstraction géométrique : ses origines, ses principes et son évolution

  • Jaffé, H
  • Language: fr
  • Impressum: S.l. : s.n., s.a.
  • Binding: Boek; 30 p ill
  • Location: ABSTRACTE KUNST
  • VUBIS: 29080
  • Annotation: Met lijst werken. - Met bio- en bibliografie

Description L'abstraction géométrique : ses origines, ses principes et son évolution

Beschouwend artikel over de geometrische abstractie, haar oorsprong, de beginselen en de wijze waarop deze in de loop van de tijd is geëvolueerd

This content is being blocked for you because it contains tracking cookies. Would you like to view this content? By clicking here, you will automatically allow the use of tracking cookies.
This content is being blocked for you because it contains tracking cookies. Would you like to view this content? By clicking here, you will automatically allow the use of tracking cookies.
This content is being blocked for you because it contains external cookies. Would you like to view this content? By clicking here, you will automatically allow the use of external cookies.