library

Schräg

  • Honnef, K; Donker Duyvis, P; Romain, L
  • Language: de
  • Impressum: Heidelberg : Edition Braus, 1990
  • Binding: Boek; 175 p ill
  • Artist(s): Körmeling, John; Vlugt, Harald; Mantje, Aldert; Hartman, Petra; Elk, Ger van
  • Location: NEDERLAND; 1990-2000
  • ISBN/ISSN: 3925835946
  • VUBIS: 33632
  • Annotation: Met bio- en bibliografie

Description Schräg

Publicatie na een lange reeks van projecten tussen het Rheinisches Landesmuseum te Bonn en de Rijksdienst Beeldende Kunst in Den Haag. Gezocht is naar het typische in de hedendaagse Nederlandse kunst, vormgeving en cultuur, waarbij o.m. ten voorbeeld gesteld wordt het werk van John Körmeling (Amsterdam 1951), Harald Vlugt (Bergen 1957), Aldert Mantje (IJmuiden 1954), Petra Hartman (Den Haag 1960) en Ger van Elk (Amsterdam 1941)

This content is being blocked for you because it contains tracking cookies. Would you like to view this content? By clicking here, you will automatically allow the use of tracking cookies.
This content is being blocked for you because it contains tracking cookies. Would you like to view this content? By clicking here, you will automatically allow the use of tracking cookies.
This content is being blocked for you because it contains external cookies. Would you like to view this content? By clicking here, you will automatically allow the use of external cookies.