library

R Bulletin van de Verening Rembrandt

  • Os, H van; Molen, J ter; Tuijn, M; Meedendorp, T
  • Language: nl
  • Impressum: Den Haag : Verening Rembrandt, 2007
  • Binding: Kleine tijdschriften
  • Artist(s): Willink, Carel; Oldenburg, Claes; Toorop, Jan
  • Location: KLEINE TIJDSCHRIFTEN; DOOS 278
  • VUBIS: 73745
  • Annotation: In : Bulletin van de Verening Rembrandt : Driemaal per jaar : Vol. 17, No. 1-3 (Voorjaar en Najaar) 2007, 35

Description R Bulletin van de Verening Rembrandt

Magazine met nieuws van de vereniging, die is opgericht in 1883 met het doel het behouden en uitbreiden van kunstschatten voor Nederland en het verrijken van het openbare bezit aan kunstschatten, vergroten van de publieke belangstelling en verhogen van de kennis van het roerend cultureel erfgoed

This content is being blocked for you because it contains tracking cookies. Would you like to view this content? By clicking here, you will automatically allow the use of tracking cookies.
This content is being blocked for you because it contains tracking cookies. Would you like to view this content? By clicking here, you will automatically allow the use of tracking cookies.
This content is being blocked for you because it contains external cookies. Would you like to view this content? By clicking here, you will automatically allow the use of external cookies.