library

Alex Vermeulen

  • Vermeulen, A
  • Language: nl
  • Impressum: Eindhoven : Stedelijk Van Abbemuseum, 1988
  • Binding: Affiches
  • Artist(s): Vermeulen, Alex
  • Location: VERMEULEN, ALEX
  • VUBIS: 79684
  • Annotation: Affiches VAM - 83,9 x 59,3 cm (verticaal) - foto

Description Alex Vermeulen

Dit affiche hoort bij de tentoonstelling die van 15-05-1988 t/m 26-06-1988 in het Van Abbemuseum liep.