library

Issues Surrounding Institutionalisation with reference to the Van Abbemuseum, Artangel, and the Artist David Medalla

  • Brouwer, S
  • Language: en
  • Impressum: S.l. : s.n., s.a.
  • Binding: Div. doc.; 41 p
  • Artist(s): Rhoades, Jason; Medalla, David
  • Location: MUSEUMBELEID
  • VUBIS: 79967
  • Annotation: Met lijst werken. - Met bibliografie

Description Issues Surrounding Institutionalisation with reference to the Van Abbemuseum, Artangel, and the Artist David Medalla

Essay onderzoekt de institutionalisering in de kunstwereld aan de hand van een vergelijking tussen de Artangel organisatie te Londen en het Van Abbemuseum te Eindhoven. De focus ligt daarbij tevens op een vergelijking tussen de relaties die de kunstenaar David Medalla legt tussen de instituties en de omgang van het Van Abbemuseum met de installatie 'SLOTO- Secret Life Of The Onion' van de Amerikaanse kunstenaar Jason Rhoades. Coll. VAM: Rhoades, Jason, SLOTO - Secret Life Of The Onion, 2002-2003, p. 2-3 ; 6 ; 22-24 ; 26 tekst. Tekst in het Engels