library

Van Abbemuseum

  • Stedelijk van Abbemuseum
  • Language: nl
  • Impressum: Eindhoven : Stedelijk Van Abbemuseum, 2009
  • Binding: Boek; 19 p ill
  • Location: MUSEUMBELEID; BELEIDSPLANNEN
  • VUBIS: 80356
  • Annotation: Met lijst werken. - Met bio- en bibliografie

Description Van Abbemuseum

Beleidsplan geeft kaders aan waarbinnen vrijwilligers werken. Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a. taakomschrijving, werving, begeleiding en rechtspositie

This content is being blocked for you because it contains tracking cookies. Would you like to view this content? By clicking here, you will automatically allow the use of tracking cookies.
This content is being blocked for you because it contains tracking cookies. Would you like to view this content? By clicking here, you will automatically allow the use of tracking cookies.
This content is being blocked for you because it contains external cookies. Would you like to view this content? By clicking here, you will automatically allow the use of external cookies.