library

Manieren van kijken

  • Rijnders, M; Ulzen, P van; Duyster, D; Stumpel, J; Jong, J de; Akker, P van den
  • Language: nl
  • Impressum: Heerlen : Open Universiteit, 2010
  • Binding: Boek; 479 p ill
  • Artist(s): Lissitzky, El
  • Location: KUNSTGESCHIEDENIS
  • ISBN/ISSN: 9223372036854775807
  • VUBIS: 84042
  • Annotation: Met register. - Met biografie

Description Manieren van kijken

Inleiding in de kunstgeschiedenis vanaf de Griekse Oudheid. Na vier inleidende hoofdstukken met verschillende invalshoeken op de kunstgeschiedenis worden in dit deel verschillende manieren van kijken naar de westerse kunst voorgesteld. Clusters van werken worden daar in een kunsthistorische context geplaatst.Cursusboek van de Open Universiteit, Faculteit Cultuurwetenschappen te Heerlen. - Coll. VAM: Lissitzky, El, Proun, 1919-1923, p. 374 ill. kleur, p. 373 tekst ; Versla de witten met de rode wig, 1919-1920, p. 386 ill. zw., p. 387 tekst ; Prounenraum, 1923 (reconstructie 1971), p. 397 ill. zw., p. 387 tekst