library

Newspaper Jan Mot 160-173

  • Mot, J
  • Language: en
  • Impressum: : , 2015
  • Binding: Kleine tijdschriften
  • Artist(s): Dijkstra, Rineke; Augustijnen, Sven; Gonzalez-Foerster, Dominique
  • Location: KLEINE TIJDSCHRIFTEN; DOOS 94
  • VUBIS: 97249
  • Annotation: In : Newspaper Jan Mot : vijfmaal per jaar : Vol. 19, No. 95-99 (Januari-Oktober) 2015, 8

Description Newspaper Jan Mot 160-173

Nieuwsbrief van Galerie Jan Mot in Brussel met artikelen, nieuws en interviews, tentoonstellingsagenda en nieuwe publicaties. - De afzonderlijke nummers besteden aandacht aan o.a. de kunstenaars Rineke Dijkstra, Sven Augustjnen en Dominique Gonzalez-Foerster

This content is being blocked for you because it contains tracking cookies. Would you like to view this content? By clicking here, you will automatically allow the use of tracking cookies.
This content is being blocked for you because it contains tracking cookies. Would you like to view this content? By clicking here, you will automatically allow the use of tracking cookies.