library

Time, Place, Memory

  • Chou, F
  • Language: en
  • Impressum: S.l. : s.n., s.a.
  • Binding: Div. doc.; 4 p ill
  • Artist(s): Hsu, Chia-Wei
  • Location: HSU, CHIA-WEI
  • VUBIS: 97749
  • Annotation: Overdruk

Description Time, Place, Memory

Publicatie over de multi-narratieve taal van de Taiwanese kunstenaar Chia-Wei Hsu (Taichung 1983)