library

De Stijl 100 jaar inspiratie

  • Anthonissen, A; Straaten, E van
  • Language: nl
  • Impressum: Zwolle : Waanders Uitgevers, 2016
  • Binding: Boek; 368 p ill
  • Artist(s): Morellet, François; Moholy-Nagy, László; Kusolwong, Surasi; Stella, Frank; Lissitzky, El
  • Location: STIJL, DE
  • ISBN/ISSN: 9789462620858
  • VUBIS: 99861
  • Annotation: Met lijst werken. - Met bio- en bibliografie

Description De Stijl 100 jaar inspiratie

Publicatie belicht de invloed en betekenis van De Stijl voor de Nederlandse en internationale kunst in de afgelopen 100-jaar. - Coll. VAM: Lissitzky, Proun P23, nr. 6, 1919, p. 50 ill. kleur ; Morellet, François, 2 Trames de tirets de néon 0 90 avec paticipation du spectateur, 1971, p. 244 ill. zw. ; Moholy-Nagy, László, Licht-Raum Modulator, 1922-1930 (reconstructie 1970), p. 238 ill. kleur ; Kusolwong, Surasi, Feetball Rietveld Table (Klompen Kick Yes-No-Ok), 2008, p. 253 ill. kleur ; Stella, Frank, Effingham I, 1967, p . 175 ill. kleur ;

This content is being blocked for you because it contains tracking cookies. Would you like to view this content? By clicking here, you will automatically allow the use of tracking cookies.
This content is being blocked for you because it contains tracking cookies. Would you like to view this content? By clicking here, you will automatically allow the use of tracking cookies.