Frances Stark - Collected Work

stark voorzijde
stark achterzijde
publication

Frances Stark - Collected Work

Artist: Frances Stark

Frances Stark: Collected Work is geen typische catalogus en ook geen monografie. Het zoekt naar een derde vorm en presenteert zich als een nieuw kunstwerk gemaakt aan de hand van reeds bestaande werken.

Verschenen bij de tentoonstelling Frances Stark - Collected works in het Van Abbemuseum, 12/05/ - 02/09/2007. De publicatie geeft een overzicht van het oeuvre van de Amerikaanse kunstenares Frances Stark (Newport Beach 1967)

Frances Stark - Collected works
Van Abbemuseum 2007
ISBN 978-3-86560-263-3
Publisher: Verlag der Buchhandlung Walther König, Köln in association with Galerie Daniel Buchholz, Köln; CRG Gallery, New York; Marc Foxx, Los Angeles and greengrassi, London 2007
170 pages, illustrated, paperback
Price: €32,00

This content is being blocked for you because it contains tracking cookies. Would you like to view this content? By clicking here, you will automatically allow the use of tracking cookies.
This content is being blocked for you because it contains tracking cookies. Would you like to view this content? By clicking here, you will automatically allow the use of tracking cookies.
This content is being blocked for you because it contains external cookies. Would you like to view this content? By clicking here, you will automatically allow the use of external cookies.