Onvergetelijk van Abbe

Onvergetelijk Van Abbe
guided tour

Onvergetelijk van Abbe

09/05/2016
14:30 - 16:00

The Onvergetelijk Van Abbe programme consists of interactive tours in the museum. Looking at art in an interactive way offers people who are dealing with Alzheimer's disease the opportunity to express themselves and to engage in a dialogue with their environment. Special about this programme is that it not only leads to an improvement in the quality of life of the person with Alzheimer's disease, but it also has positive effects on the caregiver and the relationship between them. Furthermore the museum offers a safe and inspiring environment to get in touch with peers. During the programme the focus lays on the positive, creative and inspiring, not the disease.

The is a partner in this programme. The Van Abbemuseum and the Stedelijk Museum collaborate with the Museum of Modern Art (MoMA) in New York. MoMA started the successful Alzheimer’s programme “” in 2006.

We welcome individual visitors and their caregivers every second Monday of the month, from 14.30-16.00. Costs: €7,50 per participant, including museum entrance. Please reserve in advance via or 040 238 1042 (reservations need to be done before the Friday, 12.00, for the start of the programme).

Steeds meer mensen krijgen direct of indirect te maken met dementie en de ziekte van Alzheimer. Nog altijd zijn hier geen geneesmiddelen voor. Kijken naar kunst biedt de mogelijkheid om ideeën uit te wisselen zonder terug te hoeven vallen op het korte termijn geheugen en biedt toegang tot het lange termijn geheugen en persoonlijke ervaringen. Bovendien stimuleert kijken naar kunst de hersenen door middel van cognitieve oefening – onderzoek toont aan dat dit een positief effect heeft op de gezondheid.

Onvergetelijk Van Abbe bestaat uit interactieve rondleidingen in de musea. Op een interactieve manier kijken naar kunst biedt mensen die te maken hebben met Alzheimer de mogelijkheid om zich te uiten en een dialoog aan te gaan met hun omgeving. Bijzonder aan het Onvergetelijk Van Abbe programma is dat het niet alleen leidt tot een verbetering van de kwaliteit van leven van de persoon met Alzheimer, maar dat het ook positieve effecten heeft voor de mantelzorger en de relatie tussen hen beiden. Bovendien biedt het museum hiermee een veilige en inspirerende omgeving om met lotgenoten in contact te komen. Tijdens het programma ligt de focus op het positieve, creatieve en inspirerende; niet op de ziekte.

Onvergetelijk Van Abbe is een samenwerking met het Stedelijk Museum Amsterdam, geïnspireerd op het Meet Me at MoMA-programma van het Museum of Modern Art in New York.

Individuele bezoekers zijn samen met hun mantelzorger welkom op iedere tweede maandag van de maand tussen 14.30-16.00 uur. Prijs: €7,50 per deelnemer, inclusief entree.

Reserveren is noodzakelijk en kan via reserveringen[at]vanabbemuseum.nl of 040 238 1042 tot uiterlijk vrijdag 12.00 uur voor aanvang van het programma.

Made possible in part by

Partners