Trio Belle Horreur + UCC - De Regelmeesters

Sonsoles Alonso
event

Trio Belle Horreur + UCC De Regelmeesters

21/12/2008

14:00 - 16:00

(Text in Dutch only)

Regels, regels en nog eens regels. Hoe meer regels we hebben in onze maatschappij, des te groter de aversie tegen die regels wordt enerzijds en des te groter de vraag wordt naar nog meer regels anderzijds.

Maar hoe zit dat nu met die regels? Zijn regels nu gerelateerd aan de werkelijkheid - als praktische pleister op de wonde - of hebben ze alleen de schijn van werkelijkheid en zijn ze onze logische gedachtenspinsels om orde in de chaos aan te kunnen brengen?

Afspraken vastgelegd in wetten, geboden en regelgeving. Ieder gebied waar wij ons op begeven lijkt hieraan gehoor te geven. Zijn dit ‘natuurlijke’ regels of kunstmatige, door ons bedachte regels?  

Aangezien componisten kunstenaars zijn die in hoge mate geobsedeerd worden door begrippen als structuur, orde en regelgeving was het voor de vier componisten een mooi uitgangspunt om die regels en regelgeving aan de tand te voelen en tot onderwerp van een programma te maken.

Iedere componist zal op zijn of haar unieke wijze een thema uitlichten welke te maken heeft met regels, spel en orde. Zij maken hierbij gebruik van elektronica welke instruerend en sturend zal werken voor de musici; het speelbord bepalen en het instrument zal zijn van de onzichtbare regelmeesters die de touwtjes in handen houden.

Het trio Belle Horreur bestaat uit: Sonsoles Alonso [Canarische Eilanden]- piano, Ainhoa Miranda [Baskenland] - basklarinet en John Addison [Australië] - cello
De componisten Paul Bruinen, Michèl Koenders, Jorrit Tamminga en Barbara Woof, leden van het Utrechts Componisten Collectief [UCC], zullen voor het spel van de cellist, basklarinettiste en pianiste met behulp van live-elektronica, soundtracks en “ouderwetse noten” de regels gaan bepalen.

Dit alles wordt ten gehore gebracht in een surround "audio-dome"; een opstelling waar twaalf speakers rondom en boven het publiek en spelers zullen komen te hangen. De vier afzonderlijke composities worden afgewisseld met “interludes”, gemaakt door studenten van de HKU – afdeling Muziektechnologie. Zij zullen per interlude een enkel instrument uitlichten aan de hand van een zogenaamd “Physical Model”. Het gehele concert wordt vorm gegeven als één compositie en zal daarom zonder pauze gespeeld worden.

Het concert is een samenwerkingsverband van museum De Pont, museum van Bommel van Dam en het Van Abbemuseum. De concertreeks in Eindhoven komt tot stand in samenwerking met stichting Axes [informatie: ]