your-space - Plug In #19

Plug In #19. Foto Peter Cox
exhibition

your-space Plug In #19

16/12/2006 - 06/07/2008

Welkom in ‘your-space', een zichzelf permanent ontwikkelend projectpodium voor u, de bezoeker van het museum, voor kunstenaars, cultuuractivisten en mensen die anderszins geïnteresseerd zijn in het museum en zijn collectie, en uiteraard voor de medewerkers van dit museum.

‘your-space’ is een multidisciplinair platform waarmee wordt geprobeerd een uitwisseling van kennis en meningen tot stand te brengen. Het is een ruimte voor open gesprekken, een ‘comfortabele activeringszone’ voor zichzelf organiserende discussies, lezingen, optredens en presentaties.

Feedback is een belangrijk onderdeel van ‘your-space’ en kan worden gegeven op .

Charles Esche, Kerstin Niemann en Marten Spangberg hebben samen met Marissa van Mourik en Rachida Post binnen het project ‘Academie. Leren van het museum’ de eerste aanzet gegeven tot ‘your-space’. Kunstenaars, groepen kunstenaars en cultuuractivisten uit Eindhoven en omgeving kregen daarmee een platform om hun werk en ideeën te presenteren.


your-space is part of :


your-space consists of :

Past