Over het Van Abbemuseum

Het Van Abbemuseum in Eindhoven is een van de vooraanstaande Europese musea voor hedendaagse kunst. De uitgebreide internationale collectie van het museum omvat rond 3800 kunstwerken, waaronder essentiële werken van El Lissitzky, Picasso, Kokoschka, Chagall, Beuys en McCarthy. Het museum hanteert een experimentele benadering en focust op de relatie tussen kunst en samenleving. Gastvrijheid en uitwisseling van kennis zijn kernwaarden en het museum hecht groot belang aan afwijkende, holistische en insluitende manieren van werken. Naast de bevordering van de esthetiek ziet het museum zich als een publieke instelling met een maatschappelijke verantwoordelijkheid, waarbij de collectie wordt geacht te fungeren als een cultureel ‘geheugen’. Moderne kunstwerken bieden in onze tijd nieuwe en andere inzichten in het verleden, van waaruit ook een ander denken over het heden kan ontstaan. Internationale samenwerking is gecentreerd rond de confederatie van musea L’Internationale en strekt zich uit naar vele andere musea en kunstcentra over de hele wereld.

Over GGzE

GGzE – Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en De Kempen – biedt hulp en ondersteuning aan mensen met ernstige, meervoudige en vaak langdurige psychiatrische problemen. Het is de enige organisatie in de regio Eindhoven en De Kempen die dit soort specialistische hulp biedt.

GGzE werd in 1918 gesticht op het Landgoed De Grote Beek, een terrein dat ca. 117 hectare beslaat, met daarop zo’n tachtig gebouwen. Naast deze hoofdvestiging heeft GGzE verschillende externe afdelingen verspreid over de stad. De instelling biedt per jaar hulp aan ca. 20.000 mensen, onder wie bijna 700 klinische cliënten. Met haar 2088 medewerkers en bijna 400 vrijwilligers biedt GGzE een behandeling van acute psychische problemen en ondersteuning op lange termijn bij het omgaan met geestelijke gezondheidsklachten in het alledaagse leven.

Om al haar cliënten de juiste hulp te kunnen bieden, heeft GGzE haar activiteiten verspreid over elf afdelingen die regionaal en landelijk werken. Elke afdeling richt zich op een specifieke doelgroep, van jonge tot oudere cliënten. Op het terrein van De Grote Beek is ook een forensische zorginstelling gevestigd.

 

 

De filosofie van GGzE is ‘mensen laten groeien’. De GGzE kijkt niet alleen naar de aandoening van de patiënt en de behandeling daarvan, maar naar de hele mens erachter. Daarom doet ze al het mogelijke om de betrokkenheid van de omgeving van de cliënt te bevorderen en te organiseren. Dat betekent: in een driehoeksverband van familie en vrienden, professionele zorgverleners en cliënt werken aan het herstel en de instandhouding van een goede fysieke en geestelijke gezondheid en het nastreven van een maximale deelname van de cliënt aan de maatschappij.

Het terrein van De Grote Beek is voor het publiek toegankelijk en er zijn plekken als restaurant De Trefhove of Café Ketelhuis waar cliënten andere mensen kunnen ontmoeten. Cliënten die moeite hebben met het vinden van een baan hebben ook de mogelijkheid hier te werken, opleidingen en trainingen te volgen en ervaring op te doen. Verder zijn er plekken waar cliënten vaardigheden kunnen verwerven en verbeteren als tuinieren, houtbewerking, dierenverzorging op de boerderij etc.

De GGzE is bekroond met het Planetree-label, dat staat voor een mensgerichte benadering van de gezondheidszorg. De instelling bevordert interactie tussen cliënten, hun families en professionals om de cliënten de best mogelijke zorg te verlenen en de werknemers een inspirerende werkomgeving te bieden.

GGzE terreinGGzE terrein

Home