Het museumarchief

Het tentoonstellings- en beheersarchief vormt een integraal onderdeel van de verzamelingen van de bibliotheek. Beide archieven vormen samen als museumarchief het werkgeheugen van de organisatie. Het museumarchief bevat primaire en deels ongepubliceerde bronnen (o.a. beleidsnotities, notulen en correspondentie) over de geschiedenis van het museum. Als zodanig geven ze ook een beeld van de ontwikkelingen in de kunst- en museumwereld vanaf 1936. Het museumarchief is uitvoerig gedocumenteerd in de studie van René Pingen ‘Dat museum is een mijnheer‘.  Een overzicht van de tentoonstellingen in het Van Abbemuseum vanaf 1936 tot  heden kun u in de bijgaande lijst vinden: tentoonstellingen 1936-2021. Meer documentatie over de tentoonstellingen (o.a. zaaloverzichten, persberichten, factsheets) kunt u in de online bibliotheekcatalogus vinden ín de lijst onder ‘Tentoonstellingen 1936-2019 (lijst Vubis)’.

Beheersarchief 1936-1989

Het beheersarchief bevat archivalia over de geschiedenis van het museum. U kunt hier informatie vinden over de achtergronden van het collectie- en tentoonstellingsbeleid. Het archief bevat bijvoorbeeld naast correspondentie van en met de oud-directeuren van het museum, dossiers over de Commissie van Advies en Toezicht. Tevens zijn er dossiers over de wijze waarop het museum in het verleden bijvoorbeeld museumlessen gestalte gaf. Daarnaast waren museummedewerkers natuurlijk actief in van tal van externe culturele commissies, organisaties en redacties. De neerslag van die activiteiten zijn ook in het archief terug te vinden, zoals bijvoorbeeld de notulen en correspondentie van het bekende ‘Museumjournaal’ en de ‘Stichting Openbaar Kunstbezit’. Alle documenten over de periode 1936-1989 zijn online raadpleegbaar via de mediabank, die tevens met de optie 'Zoekwoorden' is ontsloten. Meer algemene informatie kunt u vinden in de inventarissen:

Affiches / Vormgevers

De afficheverzameling van de bibliotheek vormt een belangrijk onderdeel van de collectie van het museum. De verzameling documenteert in het bijzonder de ontwikkeling van de nationale- en internationale moderne kunst en vormgeving vanaf 1936. De affiches worden regelmatig voor nationale en internationale tentoonstellingen in bruikleen gevraagd. Ook in het museum zelf zijn de affiches vaak prominent aanwezig als getuigenis en ‘beeldmerk’ van zijn (tentoonstellings)geschiedenis.  In de bibliotheekcatalogus kunt u een overzicht vinden (inclusief de afbeeldingen) van de affiches van het museum.

De afzonderlijke directeuren van het Van Abbemuseum kozen steeds voor eigen grafische vormgevers om hun visie uit te dragen. Affiches, catalogi en uitnodigingen waren bij uitstek het voertuig om de positie van het museum te verhelderen en de tentoonstellingen te presenteren. In de reeks Bibliotheektentoonstellingen kwamen al twee prominente grafische vormgevers kort aan bod: Wim Crouwel en Jan van Toorn

Historisch overzicht van de belangrijkste grafische vormgevers van het Van Abbemuseum.

Museumhistorie

Op de pagina's museumhistorie tonen we bijzondere archivalia en documenten over de geschiedenis van het museum. Vanaf de opening van het museum in 1936 tot en met het directeurschap van Jan Debbaut (1988- 2003).

Van Appel tot Zadkine…

Toonaangevende hedendaagse kunstenaars correspondeerden met het museum bij de voorbereiding van hun tentoonstellingen of over de aankoop van een werk. In de serie Van Appel tot Zadkine… tonen we een kleine selectie van bijzondere archivalia en documenten uit het museumarchief die een beeld geven van de contacten met kunstenaars.

Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het externe cookies bevat. Wilt u deze (en andere) content alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van externe cookies.

Homepage