Algemene Ledenvergadering 2013
Vrienden Van Abbemuseum

Algemene Ledenvergadering 2013

27/06/2013

Woensdag 26 juni was de jaarlijkse ledenvergadering van de Vrienden. Charles Esche, de directeur van het Van Abbemuseum was erg blij dat hij de aanwezige Vrienden kon bijpraten over de ontwikkelingen rondom het museum en de visie op de kunst die hij wil uitstralen. Hij opende met de opbeurende mededeling dat er politiek gezien een verandering te bespeuren is wat betreft de stellingname ten opzichte van de kunst en de cultuur. Ook de plaatselijke politiek, waaronder de PvdA, waardeert het ondernemerschap van het museum en wil in de toekomst het beleid positief waarderen en steunen.

Charles Esche spreekt zijn waardering uit voor het werk van de Vrienden. Vooral het ontwikkelde beleidsplan vindt hij een goede zaak en zal de samenwerking zeker ten goede komen. De aandacht die in het beleidsplan geschonken wordt aan de jeugd en aan het internationale karakter van de stad is van essentieel belang. De activiteiten die de Vrienden organiseren om elkaar te ontmoeten bij de Salon en de informatie die door het Journaal wordt verschaft is belangrijk. Het Journaal, dat hij zeer waardeert, biedt de leden van de vereniging de mogelijkheid om een blik in de keuken van het museum te werpen.

Charles Esche schonk aandacht in zijn verhaal aan de grote waarde van de bibliotheek als kenniscentrum van het museum. De steun die de Vrienden jaarlijks financieel geven is van grote betekenis in deze economisch barre tijden.

Begin november opent het museum een grote presentatie van de collectie. De op bouw van deze tentoonstelling is chronologisch. In principe zal de tentoonstelling ‘Vanuit Nu’ vijf jaar in het museum actief zijn. Het grote voordeel hiervan is dat men in staat is om uitgebreid bewegingen en veranderingen in de kunst zichtbaar te maken. De tentoonstelling zal gaan fungeren als een grote verhalenmachine! Ook de bezoeker kan daarin zijn rol gaan spelen. In de loop van de tijd zal men merken dat er verschillende wijzen ontstaan om de tentoonstelling te bezoeken. Daarmee komen kunstwerken tot hun recht. Een kunstwerk is een levend organisme dat steeds voor ieder persoonlijk zijn verhaal kan vertellen. Een verhaal dat zich aanpast aan de intentie waarmee men het kunstwerk benadert.

9 november 1989 is een scharnierpunt in de geschiedenis van het modernisme. Als de Berlijnse muur valt verandert Europa. De snelle opkomst van de moderne media zoals onder andere internet versnelt het politieke proces in de wereld en heeft ook zijn repercussies in de wereld van de kunst. 1989 zal voor de kunst een belangrijker scheidslijn  blijken te zijn dan de Tweede Wereldoorlog. 1989 levert een totaal nieuw verhaal op. Tijdens de tentoonstelling zal men, samen met het publiek, instrumenten moeten gaan ontwikkelen om de van de presentatie een echte verhalenmachine te maken.

In december opent de tentoonstelling Until, een expositie die projecten moet gaan opleveren die nuttig zijn, de verbeelding en de fantasie prikkelen. Een mooi onderdeel is de Honesty show: een anti-kapitalistisch idee die de bezoeker de gelegenheid biedt zijn eigen inbreng te leveren door het aanbieden van goederen.

Momenteel zijn in het buitenland vier tentoonstellingen die in het Van Abbe ontwikkelt zijn: de presentaties Lissizky- Kabakov, Maljkovic, Julian Green en Sheela Gowda.

In Madrid hebben 6 musea zich aaneengesloten om elkaar toegang te leveren tot de collectie. Het Van Abbe maakt deel uit van deze groep.

Charles Esche zal in Sao Paulo de Biënnale gaan organiseren. Naast Venetie, is deze biennale de grootste ter wereld. Het is voor Charles Esche en het Van Abbemuseum een grote eer en uitdaging. Waarschijnlijk zal het museum in de toekomst daar de revenuen van kunnen ontvangen.

En zoals altijd, daarna was het nog lang gezellig.