Art Sacré (vervolg)
Vrienden Van Abbemuseum

Art Sacré (vervolg)

01/11/2012

Art Sacré, vervolg

Lisette Almering verzorgde op de avond van de Salon weer een prachtige voordracht over de Art Sacré en de reis die Edy De Wilde door Frankrijk maakte langs monumenten van religieuze kunst. De presentatie die u hieronder kunt aanklikken vertelt u daar alles over.

Nieuwe bezieling

Inspiratie voor een dergelijke tentoonstelling vond De Wilde vooral bij twee Franse dominicanen Marie-Alain Couturier en Pie Régamey.Via een eigen tijdschrift, via tentoonstellingen – veelal georganiseerd in samenwerking met musea – op internationale congressen en tijdens studiedagen bepleitte dit duo met hun Art-Sacrébeweging een snelle modernisering van de religieuze kunst. Al tijdens het interbellum waren Franse kunstenaars verontrust over het peil van de kerkelijke kunst; vooral seriematig vervaardigde gipsen beelden sierden intussen veel kerkinterieurs. De twee dominicanen deelden hun zorgen en waren overtuigd van een wedergeboorte van de religieuze kunst uit de moderne kunst. Gelovigen een eigentijdse sacrale ruimte bieden ter verdieping van hun geloofsbelevenis en de ontkerkelijking afremmen, waren directe belangen. Vooral tijdens de wederopbouwperiode grepen zij de kans om vernieuwingen van de kerkelijke kunst en later ook van de architectuur door te voeren.

Franse moderne kerken, kloosters en kapellen

De Wilde bezocht de twee dominicanen en diverse Franse moderne kerken, kloosters en kapellen die op basis van hun gedachtgegoed tot stand kwamen. Hoe gingen ze te werk, hoe zagen deze godshuizen eruit, wat waren de grote vernieuwingen, wie werkten er aan mee en op welke wijze, hoe stond ‘Rome’ tegenover deze moderne godshuizen, ontworpen en gedecoreerd door contemporaine kunstenaars waaronder ook niet-katholieken, was er ruimte voor expressie en abstractie, zijn vragen die ter sprake komen.

De Wilde was onder de indruk van de Franse kerkgebouwen en adviseerde aan lezers van het tijdschrift Museumjournaal tijdens een vakantie in Frankrijk de kerken, kloosters en kapellen te bezoeken. De gebouwen liggen immers in fraaie natuurgebieden.

Via een power point presentatie neem ik u  mee naar enkele van deze Franse godshuizen. Voorzien van de nodige toelichting zult u wellicht het enthousiasme van De Wilde beter begrijpen. Mocht u bij een volgende vakantie wellicht in de buurt zijn van een dergelijk modern kerkgebouw, dan is een bezoek beslist van harte aan te bevelen!

 

In kunst geloven, vervolg