Concert vrienden

Rita Bosch en ondergetekende bezochten zaterdag 10 november 2012 de jaarvergadering van de Nederlandse Federatie van Vrienden van Nederlandse Musea. Een lange naam voor een grote vereniging.

De locatie was het Teylermuseum in Haarlem waar wij eerst werden verrast met de prachtige expositie van Rafael en pas daarna met koffie. Teylers is een juweel van een museum. Het is een prachtig gebouw waarin vanaf 1784 het publiek hier welkom is om te komen kijken naar voorwerpen van kunst en wetenschap. Het is geweldig om te zien hoe een elektriseermachine met zijn imponerende ambachtelijk vakmanschap kan concurreren met beeldende kunst. En dat alles in de context van een achttiende eeuws paleisje.

 

 

Na enkele inleidende beschouwingen werd een presentatie gegeven door een van de bestuursleden van de Concertvrienden, de vereniging van Vrienden van het Concertgebouw en het Concertgebouworkest. Het onderwerp van de presentatie was hoe een vereniging zijn marketingbeleid vorm kan geven. Zoals alle verenigingen van Vrienden van musea was ook bij hen een terugloop van leden te constateren, wat inherent was aan de leeftijdsopbouw van de leden. Hun visie en het procesmatige beleid dat zij ontwikkelden is voor elke vriendenvereniging de moeite waard. Het gaat te ver om hier een uitgebreid overzicht van de presentatie te geven, maar de slotconclusie is voldoende. Zij toont aan dat elke leeftijdscategorie zich moet kunnen herkennen in het beleid van de vereniging, die dat beleid vertaalt in activiteiten, toegesneden op de verschillende doelgroepen.

Natuurlijk was er ook een lunch en ruimte en tijd om bestuursleden van andere verenigingen te ontmoeten. En het Frans Hals Museum met Cornelis van Haarlem: zéér vleselijk maniëristische kunst uit de late renaissance die op zijn beurt Vriendenvereniging wel een heel bijzondere nuance geeft.