In de Salon: de DELA kunstcollectie
Vrienden Van Abbemuseum

In de Salon: de DELA kunstcollectie

03/05/2013

Waarom begint een bedrijf met de opbouw van een kunstcollectie? Het antwoord van Anneke van Eeuwijk, hoofd kunstcollectie van de DELA, is eenvoudig. In de eerste plaats omdat het de droom van de directeur is. Natuurlijk moet het echte antwoord genuanceerd worden. En dat deed zij, met assistentie van Joyce Dunki Jacobs, op een voortreffelijke manier.  Na een korte voorgeschiedenis over het ontstaan van de DELA, geeft ze een beeld van de motivatie die achter deze kunstcollectie schuil gaat. De organisatie van de DELA is gestoeld op solidariteit. Ze wil reflecteren op de confrontatie met de essentiële waarden van het leven. Dat klinkt hoogdravend, maar is dat in wezen niet. Het levenseinde van ieder brengt deze confrontatie erg dichtbij. Maatschappelijke betrokkenheid als een van de doelstellingen past dan ook naadloos in dit gegeven.

Als men in aanraking komt met het levenseinde past daar een aandachtige en met zorg ingerichte omgeving bij. De DELA wil dat bieden, mede omdat het als een troost voor de nabestaanden wordt ervaren. Kunst kan daar een belangrijke rol in spelen, omdat ze een sfeer kan scheppen waarin mensen hun emoties vorm kunnen geven.

De taak die de kunstcommissie op zich genomen heeft is dan ook bijzonder. De collectie dient een doel en is niet alleen vanuit decoratieve motieven samengesteld. De eisen die aan de kunst en de kunstenaar gesteld worden zijn van een andere orde. Anneke van Eeuwijk laat daar een goed beeld van zien. De elementen troost, reflectie en betrokkenheid worden weerspiegeld in de gekozen kunstwerken.

Men heeft als verzamelgebied Nederland en België gekozen, omdat men ook in de keuze van kunst en kunstenaar dicht bij de mensen van de regio wil blijven.  Reflectie wil zeggen, dat men mede wil nadenken over de essentiële waarden van mens en natuur. De keuze voor figuratief werk is dan ook bewust. Men is van mening dat dit werk meer kansen biedt voor reflectie en contemplatie, twee belangrijke essenties bij het levenseinde. 

De kunstwerken bieden vormen van troost aan de nabestaanden. Schoonheid en spiritualiteit helpen om het levenseinde in een andere dimensie te zien. En door het figuratieve karakter vertelt elk kunstwerk zijn verhaal, dat hopelijk aansluitingspunten geeft bij de verhalen die bij elke individuele mens thuishoren.

De specifieke keuze van kunstwerken geeft de collectie een geheel eigen identiteit die niet met andere collecties kan worden vergeleken. De naamgeving DELA, een afgeleide van Deelt Elkanders Lasten,  past in deze verzameling. Alle kunstwerken bevinden zich in de openbare ruimte van alle crematoria, uitvaartcentra en kantoren. De essentie is dat ze zichtbaar aanwezig zijn om hun belangrijke functie te vervullen. De collectie kan men beschouwen als een visuele presentatie van de doelstelling van het bedrijf. Reflectie, troost en betrokkenheid zijn hier de kernwoorden. De keuze van de kunstwerken en de kunstenaars maken dat zichtbaar.

Hieronder staat een link om de presentatie in alle rust nogmaals te bekijken.

 

Presentatie van DELA kunstcollectie