In de Salon: Diana Franssen [05/10/2012]
Vrienden Van Abbemuseum

In de Salon: Diana Franssen [05/10/2012]

Gilardi en kunst en leven
05/10/2012

De salonavond begon iets vroeger, omdat Diana na haar korte inleiding de bezoekers mee nam op zaal. Tot verrassing van velen was de bibliotheek uit het zicht verdwenen. Een zwaar zwart doek blokkeerde de ingang waardoor bij sommigen de vraag rees of er een dramatisch voorval had plaatsgevonden. Gelukkig niet. Het gordijn is opgehangen in opdracht van David Maljkovič met als doel de kijker te verwarren. Blijkbaar lukt dat, maar het kon echter niet op sympathie van ieder rekenen.

Gelukkig maakte het optreden van Diana voor de ongeveer 45 Vrienden alles goed. Met behulp van een mooie power-point presentatie bracht zij het werk en de gedachten van Piero Gilardi op enthousiaste wijze voor het voetlicht. Gilardi, die bij velen een onbekende was binnen de beweging van de arte povera, verraste iedereen met zijn actueel klinkende ideeën over mens en maatschappij. Het klonk nog steeds erg bekend, hoewel de jaren zestig allang historie zijn. Integratie van kunst en leven blijkt nog steeds een sympathieke gedachte te zijn. En zijn artistieke ommekeer naar theorie en activisme zal de staf van het Van Abbemuseum als muziek in de oren klinken. Gilardi is een kunstenaar die tijdens zijn hele artistieke leven steeds bezig is geweest met de mens en de maatschappij om hem heen. Niet om er als een vernietigende cynicus mee om te gaan, maar door zijn ideeën en werk een positieve bijdrage te leveren.

En dat is ook zichtbaar als je op zaal gaat kijken naar de prachtig ingerichte tentoonstelling. Het op dit moment kwetsbare polyurethaan dat als materiaal de voorkeur van Gilardi heeft, straalt de kijker tegemoet. De vrolijkheid die zijn kunstmatige natuurmotieven uitstralen werden door iedereen opgepikt. Diana kon vanuit haar expertise prachtige relaties leggen tussen de kunstwerken en het documenterende fotomateriaal dat eveneens geëxposeerd werd. Het kunstwerk was daar niet solistisch aanwezig, maar kon bekeken worden in zijn context. Dat maakt een tentoonstelling interessant, omdat het dan uit de kaders van de museumzaal breekt.

De combinatie van een korte inleiding en bezoek aan de tentoonstelling en het enthousiasme van Diana bleek een voortreffelijke cocktail op te leveren.

De volgende Salon is donderdag 1 november. Lisette Almering geeft dan een vervolg aan het onderwerp l árt sacré met een verhaal over de reis van Edy De Wilde door Frankrijk.
Wij hopen u daar weer opnieuw te ontmoeten.

presentatie piero gilardi