In de Salon: Florence Husen

In de Salon: Florence Husen

De achromaten
08/06/2014

Na een succesvolle Salonpresentatie enige tijd geleden, presenteert Florence Husen voor de tweede maal een uiteenzetting over een speciaal facet van de kleur: de achromaten!  Achromaten zijn in dit kader opmerkelijk, want in principe ontkennen zij elke vorm van kleur, of, zoals het pure wit dat alle kleuren in zich heeft verenigd.  A-chroma is een ander woord voor de niet-kleuren. Vanavond zijn de zwarten en witten met alle tussenvormen van grijs het onderwerp. Deze niet-kleuren zijn bij veel kunstenaars zeer gewild. De kleur kan de kunstenaar en de toeschouwer niet afleiden en de vormen en zeker ook de restvorm zijn prominent aanwezig. Tekenaars en grafici die vanavond dan ook in grote getale voorbij trekken, hebben uitbundig gebruik kunnen maken van deze achromaten.

In de geschiedenis van het modernisme is ook hier Malevich beeldbepalend geweest. Zijn Zwarte Vierkant is een icoon van de moderne kunst. Malevich redeneert hier niet vanuit de kleur, maar vanuit de vorm en de inhoud. Het Zwarte Vierkant is voor hem vooral een opening naar de context van het leven en de dood.

Grafici, tekenaars, schilders, vormgevers en architecten ontdekken de kracht van de achromaten. Vorm en inhoud, duidelijk geaccentueerd door sterke contrasten geven hun werk een extra dimensie. Lucio Fontana bij voorbeeld maakt hier op een zeer bijzondere manier gebruik van. Zijn doorsnijdingen van het witte canvas opent de wereld achter het schilderdoek. De snede is een sterke schreeuw en geeft een doorbraak naar een andere manier van denken, voelen en communiceren.

Het werk dat Anish Kapoor op de Documenta in Kassel exposeerde zet de visuele wereld op zijn kop door de relatie die hij aangaat met de ruimte en met de reflectie. Het zwarte gat dat hij creëert  met pigmenten contrasteert met de oplichtende cirkel op de achterwand. Het is een blik in een andere dimensie. In 2012 exposeerde Anish Kapoor in De Pont in Tilburg.

 

Veel kunstenaars passeren de revue, te veel om hier allemaal te behandelen en op te noemen. Florence laat openingen zien in het beeldmateriaal van de kunstgeschiedenis, ze zet iemand op weg om zelf de wereld van kleur en achromaten verder te ontdekken. Daarom is haar presentatie zo waardevol omdat het een aanzet is naar een nieuwe ontdekkingstocht.