In de Salon: Katja Lucas
Vrienden Van Abbemuseum

In de Salon: Katja Lucas

Dutch Design Week
08/04/2013

Mevrouw Lucas, zelf in 1991 afgestudeerd aan de Eindhovense Design Academy, stelt dat het DDW-festival zoals dit jaarlijks in oktober gedurende 9 dagen, in 2013 van 19 t/m 27 oktober,  wordt gevierd onverbrekelijk verbonden is met de stad Eindhoven, de stad van de Design Academy met haar sterke industriële historie en de brain-port omgeving. Bij de spreekwoordelijke open mind van de Brabander voelt men zich snel thuis. De ontwikkeling in Eindhoven is gestart nadat twee Droog Design ontwerpers zich 20 jaar geleden met succes in Milaan presenteerden (Richard Hutten en Piet Hein Eek).

In 10 jaar tijd is het aantal deelnemers van de DDW gegroeid van 30 naar 210 en het aantal bezoekers overschrijdt intussen de 200.000. Het bureau dat de jaarlijkse DDW voorbereidt bestaat uit 4.1 fte, die o.m. de selectiecriteria ontwikkelen en momenteel kantoor houden in het Klokgebouw en Strijp S. De ambitie van DDW is nog steeds om avontuurlijk te blijven en cross-section projecten te laten zien. De DDW-organisatie wil niet te strak alles in de hand hebben. In de praktijk is er minder een kloof tussen de presentatie van de beginnende ontwerper en een meer gearriveerde, aldus spreekster. Iedereen wil hoe dan ook graag zijn werk op de DDW laten zien. Tot op heden zijn het vrijwel uitsluitend Nederlandse professionele ontwerpers. Er wordt gewerkt met gastcuratoren die de tentoonstellingen vorm geven en ervoor zorgdragen dat de presentaties goed zijn, maar daarnaast blijven ambassadeurs verantwoordelijk voor de afstemming met de inhoudelijke thema’s.

Beschikbaar is momenteel een budget van in totaal 1 miljoen Euro. De Volkskrant is een belangrijke mediapartner en binnenkort sluit zich hoogstwaarschijnlijk een progressieve omroep hierbij aan. Veel wordt met bedrijven gewerkt met gesloten beurs volgens de formule ‘ik doe dit, jij dat’. Een ‘meet and greet’ met Dutch Design is vanaf 1 maart 2013 te zien op de 3e verdieping van het MoMA te New York. Kranten, vakbladen, infostands, infotorens, mobile reclame, dit alles brengt de stad in festivalsfeer. Deals met vele horecaondernemers worden gesloten en er is een Pop-Up restaurant.

Een film + design project met een presentatie van theater is te zien bij en tegen het klokgebouw en trekt een breed publiek. Het festival vraagt de aandacht van de CEO’s van diverse grote internationale bedrijven, die ingevlogen worden (DDW business), gepresenteerd wordt het World Design Forum en de uitreiking van de Dutch Design Awards. Via DDW Kids worden ook kinderen bij het evenement betrokken. De afstemming is erop gericht een unieke vorm in festivalland te scheppen, die ervoor zorgt dat Eindhoven elke  maand oktober is ‘the place to be’.

In het begin van de avond  had mevrouw Lucas  de aanwezigen gevraagd welke associaties iedereen heeft met het woord “design” , waarmee ze reacties van begrippen uitlokte als ‘toegepast’, ‘samenwerken’, ‘producten’, ‘innovatie’ en ‘werken aan maatschappelijke problemen’

Plaatsen we volgens haar “design” tegenover “kunst”, dan gaat het om duidelijke accentverschillen waarbij het laatste begrip een meer persoonlijke manier is om de samenleving bewust van iets te maken – vaak via een onbewust proces bij de kunstenaar- van ontwikkelingen die maatschappelijk nog niet direct zichtbaar maar toch al gaande is. Bij design zijn tegenwoordig het op gang brengen van processen, het zgn. out of the box denken, belangrijker dan het eindproduct. Er wordt wel eens gezegd dat DDW laat zien wat over 5 jaar op de markt komt. Ieder jaar wil DDW iets nieuws laten zien, al mag dat ook een ontwikkelingsschets van een individuele ontwerpers zijn van ‘zo begon ik toen, nu doe ik dat en daar werk ik naar toe’

Voorbeelden worden gegeven van bedrijven als ABN/AMRO en KLM die wezenlijk geïnteresseerd zijn om ook het denken in de dienstverlening met behulp van professionele ontwerpers te innoveren. Goeie projecten hebben een enorme spin-off. Als voorbeeld wordt genoemd Daan Roosegaarde die onlangs de TIM award 2013 verwierf voor een innovatief project met een perfecte balans tussen emotie en techniek, de smart-highway, in samenwerking met Heijmans wegenbouw.

Industriële ontwerpers vinden het prettig is om een thuisbasis te hebben waar ze elkaar snel –ook fysiek- kunnen bereiken. Eindhoven is zo’n compacte stad met veel werkruimten, waarbij alles op loop/fietsafstand bereikbaar is. Om commerciële redenen kan het marketingbureau dan waarschijnlijk beter in Londen of waar dan ook in het buitenland worden gevestigd.

De Witte Dame/Van Abbemuseum/Stadhuisplein/Centraal station/Het gebied rond Strijp S zijn de centrale locaties van het festival. Gekeken wordt of niet ook voor tijdelijk gebruik locaties in de Heuvelgalerij gevonden kunnen worden.

Piet Hein Eek & Ruigrok B.V.zitten sinds kort in een groot complex dat zeker komend DDW de nodige aandacht krijgt en Het Grafisch Museum in Breda, het Glasmuseum in Leerdam en het Textielmuseum in Tilburg kunnen ook interessante partners binnen de regio worden.

Tot slot onderstreept Katja Lucas nog eens dat DDW heel sterk wordt gedragen door de stad Eindhoven. De aanwezigen geven daarna mevrouw Lucas een hartelijk applaus voor haar boeiende en inspirerende voordracht.

Als op 5 april 2013 het Eindhoven Dagblad op de voorpagina melding maakt van de financiële problemen binnen DDW/Capital D kunnen de aanwezigen van de Vriendenbijeenkomst  tussen de regels van dit bericht zo hun eigen relativerende gedachten hebben en mogelijk van mening zijn dat de sterk toekomstgerichte organisatie van Dutch Design Week, op velerlei manieren verweven met de stad Eindhoven, alle steun verdient van de lokale overheid en sponsoren.

Kijk hier voor meer informatie over de Dutch Design Week . Kijk voor hier voor meer informatie over de DDW2012 of DDW goes digital.