In de Salon: Louis Baltussen [04/01/2013]
Vrienden Van Abbemuseum

In de Salon: Louis Baltussen [04/01/2013]

Conserveren is een werkwoord
04/01/2013

'Conserveren is een werkwoord' zei Louis Baltussen, hoofd Behoud en Beheer, als eerste spreker op de avond van de Salon in het nieuwe jaar. Louis hield een inspirerend verhaal over zijn werk dat zich voornamelijk achter de schermen afspeelt, maar een grote impact heeft op een vlekkeloze presentatie van het museum.

Kunstwerken worden wat materiaal betreft steeds diverser. Vooral de ‘nieuwe’ materialen zoals foto, video en installatie zijn kwetsbare objecten die met zeer veel zorg moeten worden omringd. Voor hem en zijn team is dit een uitdaging. Onderzoek, innovatie staat het team op het lijf geschreven. Door de voortdurende confrontatie met nieuwe problemen rond het beheer van kunstwerken worden zij gedwongen creatief met hun vak om te gaan. Dat is niet altijd gemakkelijk, maar inhoudelijk wordt het vak steeds boeiender.

Het Van Abbemuseum heeft een relatief kleine collectie, maar doordat het verzamelbeleid al in de eerste jaren van de openstelling van het museum is begonnen, bezit het museum veel sleutelwerken. Vandaar de grote vraag van andere musea naar bruiklenen omdat deze sleutelwerken onmisbaar zijn in hun tentoonstellingsbeleid. Het team is erg klein, dus een efficiënte werkwijze is vereist. Louis legt het uit aan de hand van enkele voorbeelden. Onder andere het probleem hoe men kleine, soms onaanzienlijke onderdelen van installaties op een doelmatige wijze weet te bewaren op speciaal ontworpen legborden, die met meerdere onderdelen tezamen opgeslagen kunnen worden in eurocontainers. Met de daarbij behorende administratie waardoor een werk onmiddellijk is terug te vinden in het depot. Streepjescodes spelen in dit proces een grote rol.

Behoud en beheer betekent ook een uitgekiend systeem van klimaatbeheersing rond de kunstwerken. Zowel in het depot, als tijdens vervoer en verblijf elders, moeten de klimaateisen gehandhaafd blijven. Dat er dan naast logistieke problemen ook de klimaateisen een rol kunnen gaan spreken is duidelijk. Een mooi voorbeeld is het installeren van de kast van de grote ‘Beuys installatie’ in museum De Hallen in Haarlem. Zoals alle kunstobjecten, is ook dit onderdeel van de installatie verpakt in een speciaal ontworpen kist, waardoor het object onder de meest uitgekiende condities vervoerd kan worden. Passen en meten staat bij het vervoer en de plaatsing voorop.

Het team speelt een rol bij de beoordeling van kunstwerken en heeft een belangrijke stem in het aankoop- en uitleenbeleid. Als de voorwaarden waaraan het museum moet kunnen voldoen niet in overeenstemming zijn met de door het Van Abbemuseum geëiste condities, dan gaat de procedure niet door. Op deze wijze kan er steeds verantwoordelijk gewerkt worden en blijft de kunstcollectie behouden voor de komende jaren.

Luis sprak voor een zeer aandachtig gezelschap dat zich opnieuw in grote getale had aangemeld voor deze avond. Tot vreugde van de werkgroep zag men weer bekende gezichten, maar, en dat is nog verheugender, nieuwe gezichten, die benieuwd waren wat het betekent om Vriend van het museum te zijn.

Het bleef daarna nog lang gezellig!

zie ook:  Conserveren is werken en Conserveren is een werkwoord