Kunstmap - Rogier Arents
Vrienden Van Abbemuseum

Kunstmap - Rogier Arents

Oneindigheid
03/10/2017

Rogier Arents is designer en grafisch ontwerper. Zijn passie is beelden te creëren en daarmee grafisch werk en installaties te ontwerpen. In zijn jeugd toonde hij interesse in sport, spel en creativiteit. Na zijn afstuderen aan de middelbare school in 2004 met het profiel Natuur en Gezondheid, ging hij studeren aan de technische universiteit in Delft, waar zijn interesse voor natuur en gezondheid zich verder kon ontwikkelen. Toch voelde hij een behoefte voor een meer artistieke aanpak en ging verder met zijn opleiding aan de Design Academy in Eindhoven, waar hij in 2012 afstudeerde en daarna zijn eigen designstudio opzette.

Arents is gefascineerd door de overdracht van kennis en de betekenis van de afbeelding binnen de wetenschappelijke disciplines. Werkend in een breed scala van media met inbegrip van grafische kunst, ontwerp en de interactieve installatie, streeft hij naar het overbruggen van de kloof tussen wetenschap en het publiek. Hij heeft een aantal projecten ontwikkeld waar wetenschappelijke kennis wordt vertaald naar een beeldtaal die meer toegankelijk is voor het publiek. Bijvoorbeeld, het project geheim signalen: een korte film die door de machine vervaardigde tekeningen gebruikt ter illustratie van de ontdekking van een verdedigingssysteem van de plant. Momenteel ontwikkelt Arents innovatieve methoden van visualisatie door grafische en interactieve onderzoeksmethoden toepast met analoge en digitale technieken. Hij verrijkt zijn onderzoek door samen te werken met natuur- en computer wetenschappers. Het resultaat van deze samenwerking in projecten zoals hart kalligrafie, waarin nieuwe biometrische technologieën worden samengevoegd met traditionele Chinese kalligrafie, zijn abstracte portretten van onbewuste processen van het menselijk lichaam.

Rogier maakte een bijzondere prent via een bijzondere techniek. De prent werd via een speciale plotter gedrukt. Het ontwerp van het oneindigheidteken of de lemniscaat, waarvoor Rogier koos maakt ook  de bijzondere band van de Vrienden zichtbaar met het Van Abbemuseum dat zijn tachtigjarig bestaan viert.  De liggende acht zoals het teken ook wel genoemd wordt, krijgt op de prent echter daarom een verticale oprijzende vorm. Behalve de reeds genoemde symbolische oneindigheidsbetekenis, laat dit teken ook de band zien die Rogier heeft met de wetenschap. In de filosofie en de natuurwetenschappen verwijst het teken ook naar de verbintenismet het universum.

Rogier Arents woont en werkt in Rotterdam. Hij werkt samen met de Universiteit van Maastricht, de TU/e in Eindhoven, Wageningen University en research, Contempory Wild, New Window, De Nederlandse Hartstichting en Firmhouse SDtM.

Rogier Arents exposeerde onder andere in het Rijksmuseum te Amsterdam, bij Printlab Daglicht, het Museum of Modern Art in Ljubljana, The Dutch Design Week Eindhoven.

Bekijk hier de presentatie van het 2e kunstwerk in de Kunstmap