Museumweekend 2012
Vrienden Van Abbemuseum

Museumweekend 2012

Museum als religie 2.0
12/04/2012

Komend weekend is het museumweekend. Het zal druk worden, want het is fantastisch museumweer. Niet te koud, niet te warm en net droog genoeg om ergens heen te gaan. Ik denk dat het in het Van Abbe een enerverend weekend kan worden. Er is deze week nogal reclame gemaakt voor het museum. Het Eindhovens Dagblad heeft heel wat drukinkt aan het museale beleid kunnen besteden. Dat moet mensen toch nieuwsgierig maken.  Zijn er geen publiekstrekkers? Is het allemaal te moeilijk? Iemand gaf in een redactioneel commentaar de opmerking dat men bij de uitgang, eventueel ingang van het museum zou moeten gaan staan om aan ieder de vraagte stellen wat hij er nou van vond. De vraag is natuurlijk niet erg scherp gesteld, er zou meer nuance in kunnen voorkomen. Misschien is de vraag in hoeverre iemand verrast wordt door het museum relevanter.
Dagblad De Limburger besteedde op donderdag 12 april aandacht aan het museumweekend. Men ontlokte een viertal uitspraken aan museum directeuren in het Limburgse land. Hier volgen ze.

Confrontatie met het object: ‘Met grote snelheid komen museumcollecties digitaal beschikbaar. Sommigen vrezen dat daardoor het museumbezoek zal afnemen. Ik niet! Er is toch niets mooier dan de directe confrontatie aan te gaan met een eeuwenoud object Dat is en blijft voor mij de kracht van een museum.’ ( John van Cauteren, conservator gemeente Museum Weert)

Economische betekenis: ‘Als bestuurder van de Nederlandse Museum Vereniging moet ik wijzen op de recente publicatie “Meer dan waard”. Hierin wordt aangetoond dat musea een grote maatschappelijke betekenis hebben, omdat ze zowel waarde hebben vanwege de collecties, de verbindingen met groepen, de educatieve rol, de belevingswaarde en de economische betekenis.’ ( Jos Schatoré, directeur Limburgs Museum).

Maatschappelijk kapitaal : ‘Musea zijn belangrijk maatschappelijk kapitaal. Zij zijn het geheugen van de stad, streek, kunst en cultuur. Aan de hand van voorwerpen vertellen we verhalen. De kracht van musea is daarom de mogelijkheid om generaties en culturen te verbinden. Maar ook helpen ze bij het formuleren van antwoorden op maatschappelijke vragen.’ (Peter Fransman, directeur Het Domein in Sittard).

De openbare schatkamer: ‘Het kunstmuseum is de openbare schatkamer van ons gemeenschappelijk kunstbezit. De kracht van het kunstmuseum in onze tijd is dat het als bemiddelaar tussen de kunst en het publiek een democratisch, niet-populistisch platform biedt voor de selectie, confrontatie en vergelijking van beelden uit het verleden en het heden.’ (Stijn Huijts, directeur Bonnefantenmuseum).

Het lijkt wel of deze directeuren de discussie rond het Van Abbemuseum intens hebben gevolgd en het beleid uiteindelijk ondersteunen. Zo komt er toch nog iets goeds uit Limburg.

De schrijver van het artikel, Branko Eijssen, meent dat het museum de taak van de kerk als gemeenschappelijke ruimte voor bezinning en reflectie grotendeels heeft overgenomen. Hij zegt dat hij in zijn leven meer in het museum is geweest dan in de kerk. Het museum is voor hem een plaats om inspiratie op te doen, te leren en te genieten van het werk van kunstenaars. Hij wil er verrast worden. Hij citeert een vriend: ‘Ik wil er beter uitkomen dan dat ik er in ga.’ Vandaar de titel van het artikel: Museum als religie 2.0