Presentatie Kunstmap
Vrienden Van Abbemuseum

Presentatie Kunstmap

het kunstwerk Palmyra van Bram Hermens
18/04/2017

Donderdagavond 23 maart werd de Kunstmap van de Vrienden van het Van Abbemuseum gepresenteerd. Na een lang en accuraat voortraject konden de Vrienden alle deelnemers gelukkig maken met een zeer mooie foedraal en lijst met daarin het eerste kunstwerk: de zeefdruk Palmyra van Bram Hermens. De komende drie jaren volgen nog acht kunstwerken die in de map bewaard kunnen worden en in wisselende volgorde thuis aan de wand tentoongesteld kunnen worden. Met deze map willen de Vrienden het begrip Vriendschap een concrete betekenis geven. 

En daarom zijn zij verheugd om dit blijk van vriendschap te kunnen aanbieden. De kunstmap die men nu ontvangt is op zich al een kunstwerk, met daarin in de loop van drie jaren te verkrijgen negen kunstwerken.

Vrienden hoeven bij een bezoek zich niet altijd aan te melden. Vrienden kunnen elkaar altijd onverwachts bezoeken. En de aloude Brabantse gewoonte is dat men niet hoeft aan te bellen bij de voordeur, maar dat de achterdeur steeds open staat. De Vrienden vinden dat een mooie gedachte en willen die ook uitstralen in de Kunstmap. Vandaar dat in de beukenhouten lijst een profiel van de achtergevel van het museum te vinden is. Rogier Walrecht, de ontwerper van de Kunstmap, heeft van dit teken van vriendschap dankbaar gebruik gemaakt. 

Voor deze kunstmap zijn negen kunstenaars uitgenodigd die een hechte band met Eindhoven en het Van Abbemuseum onderhouden, te weten;

1. Bram Hermens,

2. Rogier Arents,

3. Kiki van Eijk,

 4. Reinoud van Vught,

5. Henri van Nuenen,

6. Merel van Beukering,

7. Stijn Peeters,

8. Ingrid Simons en

9. Rogier Walrecht.


Namens de werkgroep Kunstmap;
Stefan de Bever, Esther Meijer, Rita Bosch, Piet van Bragt, Gijs Schoonderbeek

 

Bram Hermens

Palmyra

zeefdruk, oplage 80 en 10 EA

Formaat 25 x 35 cm

Bram Hermens (17-06-1979) is een begenadigd tekenaar. Wie zijn werk kent, weet dat hij ook technisch een voortreffelijk schilder kan zijn, maar dat als tweede laag onder zijn werk altijd de tekening schuil gaat. Daarom is het verheugend dat Bram als eerste kunstenaar van dit project zijn talent voor tekenen in een grafisch kunstwerk kan laten zien.

Bram Hermens is een bekend kunstenaar en heeft een band met Eindhoven. In verschillende musea, zoals Stedelijk Museum in Amsterdam, het Noord-Brabants Museum, MU Art Center in Eindhoven en De Krabbedans en in Tilburg in Museum De Pont heeft hij monumentale opdrachten uitgevoerd.

Tekenen is voor Bram Hermens een bron voor verdere ontwikkeling, want het is een directe afspiegeling van het kijken. Zijn gevoel voor proportie en lijn heeft hij al eens overduidelijk getoond in zijn wandtekening 'Bactrius' in Het Oog van het Van Abbemuseum. Naast een kunsthistorische beeldtaal refereert hij enkele keren aan politieke conflicten. Ook dan was zijn werk multi-interpretabel, want hij is er van overtuigd dat de kijker zijn eigen betekenis aan het werk kan toevoegen.

Bram Hermens past meerdere stijlen tegelijkertijd toe. Dit totale eclecticisme is zijn antwoord op het postmodernisme. Stijlen moeten verweven zijn en intern met elkaar in conflict kunnen komen. Dat versterkt de dynamiek, want strijd is de levenbrengende vader van alle dingen.

Symbolen versmelten bij hem. De crucifix en aquila. De arend is een thema in zijn werk, net zoals het zelfportret. Als kunstenaar gaat hij onbevangen met die symbolen om. 

Bekijk hier de presentatie