Vrienden Van Abbemuseum

René Korten

schilderen in een turbulente tijd
02/10/2014

Niet zo vaak vragen wij kunstenaars voor een lezing in de Salon. Waarom zult u zich afvragen? De Salon is vooral een ontmoetingsplek voor de Vrienden. Daarbij willen wij kennismaken met ideeën die soms haaks staan op de algemeen geldende mening. Niets is zo interessant als iemand te ontmoeten die vanuit een eigen, zeer persoonlijk gezichtshoek naar kunst en het van Abbemuseum kijkt. Dat roept dialoog op en is dat niet een van de belangrijke doelstellingen van het museumbeleid van Van Abbe?

René Korten is niet alleen een fantastische schilder, hij is ook iemand die probeert zo fundamenteel mogelijk over zijn vak na te denken en dat uit te dragen. Met zijn ideeën heeft hij ons kennis laten maken. Ik citeer een stukje uit zijn presentatie, omdat dat veel zegt over hem als mens en als kunstenaar.

De mens heeft grote invloed op zijn omgeving; de wereld is een amalgaam van chaos en gruwel én van schoonheid en vernuft als gevolg van de menselijke natuur. Cultureel-bepaalde en natuurlijke processen zijn vrijwel niet van elkaar te onderscheiden.

Dit is wat mij bezighoudt, daarover gaat mijn werk, en de genoemde processen vinden hun weerspiegeling in het maakproces van de schilderijen. Uiterst zorgvuldige beslissingen wissel ik af met intuïtieve, soms destructieve ingrepen en slechts ten dele beheersbare handelingen. Elk schilderij, elk project is resultaat van op elkaar inwerkende krachten.

Het tijdsgewricht is turbulent. Neem als voorbeeld de afgelopen zomer: ISIS, Oekraïne, Monsterraces. Dit zijn geen directe onderwerpen van zijn kunst, maar zijn engagement bevindt zich op een ander niveau.  De samenhang van culturele en natuurlijke processen  beïnvloeden zijn werk en zijn denken. De krachten die in de wereld actief zijn, zitten ook in ons. Deze complexiteit wil hij in zijn werk tot zijn recht laten komen. De polariteit tussen cultuur en natuur, ieder met zijn eigen schoonheid, staan aan de basis van zijn werk dat onder andere zichtbaar wordt in het boek Diver’s Eye. Het oog van de duiker. De duiker ontmoet een andere onbekende wereld waarvan de gemiddelde sterveling geen kennis heeft. De wereld van de oceanen is anders, bedreigend, fascinerend en heeft een eigen schoonheid. Alleen de duiker kan die wereld ontmoeten en hij waant zich onder een ander firmament. René wil deze wereld niet afbeelden in realistische ontmoetingen. Diver’s Eye heeft bij hem niet alleen de betekenis van datgene wat je ziet, waarneemt, maar ook van hoe je dat verwerkt, interpreteert. Dat is zijn onderzoeksgebied. Het werk van René is gelaagd, de betekenis is niet eenduidig. Het werk van René is diffuus.  Hij vraagt de kijker actief te kijken en dan krijgt die veelal andere associaties en betekenissen dan de kunstenaar.

De wereld vertaalt hij in de wereld van de verf. Daarom zijn beelden van zijn atelier essentieel. Hij is niet een schilder die aan een werk tegelijk werkt. Op de vloer van zijn atelier liggen de schilderijen, elk in een bepaalde mate van voltooiing. Zijn werk is procesmatig, daarom ontstaat nooit een schilderij alleen, want elk werk is een onderdeel van een proces. Wanneer is een werk voltooid ? Dat is altijd een van de moeilijkste momenten van het scheppingsproces. Uiteindelijk moet in het zoekproces een chemie ontstaan in de complexiteit die blijkt te werken.

René heeft in de loop van zijn carrière verschillende projecten tot stand gebracht, samen met een collega-kunstenaar, Jan van de Langenberg. In de bijgevoegde presentatie, die u kunt openen door op de link te klikken, kunt u impressies zien van deze projecten, o.a. in Nagele (NO Polder), een zeventiende-eeuwse schuur in België, de kazerne in Potsdam, waarin hij zichtbaar maakt dat het einde van het Y-chromosoom nabij is en  de man gaat verdwijnen. Tevens is dat  einde van de agressie, die meestal door de man gerepresenteerd wordt. Maar hij heeft ook projecten in zijn eentje gedaan, zoals in Polen in een gastatelier.