Vereniging Rembrandt en klimaatverandering
Vrienden Van Abbemuseum

Vereniging Rembrandt en klimaatverandering

04/02/2012

Vanmorgen ontving ik het kwartaaltijdschrift van de Vereniging Rembrandt. De directeur van het Bureau van de vereniging opent met een opmerkelijk voorwoord. Zij die de ontwikkelingen in de Nederlandse culturele sector volgen zullen zijn opmerkingen herkennen.

Hij opent met een verwijzing naar een uitspraak van de filosoof Stefan M. Gardiner in zijn boek A Perfect Moral Storm: The Ethical Tragedy of Climate Change. Hij schetst het probleem dat de huidige generatie niet wordt gemotiveerd veranderingen in te zetten die niet in hun eigen directe belang zijn, met als gevolg dat de problemen voor de volgende generaties groter worden.

Dit verschijnsel doet zich zeker op dit moment voor in het culturele landschap, omdat een keuze gemaakt wordt vanuit een aantal politieke overwegingen. Door slechts de blik te richten op de korte termijn bestaat de kans dat waardevolle instituties en kennis verdwijnen. En weg is weg!

Het voornoemde artikel eindigt gelukkig wel met een positieve opmerking. De huidige kunstliefhebber blijft ook in het kunstklimaat zijn eigen koers varen. Particuliere kunstliefhebbers willen nog steeds een bijdrage leveren die voor henzelf van belang is, maar ook voor de volgende generaties. Particuliere collecties worden steeds belangrijker en zijn een grote bijdrage voor het openbaar kunstbezit van de toekomst. Dus houdt de  verzamelaars in ere!