creator doctus

Yael Davids eerste kandidaat Creator Doctus onderzoekstraject

Kunstenaar Yael Davids is als eerste kandidaat gestart met een nieuw onderzoekstraject voor kunstenaars: Creator Doctus (CrD). Dit onderzoekstraject is geïnitieerd door de Gerrit Rietveld Academie in samenwerking met het Van Abbemuseum en wordt ondersteund door het Mondriaan Fonds. Als een pilot van dit traject verricht Davids van 2017 tot en met 2019 artistiek onderzoek, genaamd A Daily Practice, dat uiteindelijk resulteert in een verzameling artistieke werken of projecten.

Het onderzoek: A Daily Practice

Davids' onderzoek A Daily Practice richt zich op somatisch leren. Het onderzoek, onder supervisie van het Van Abbemuseum en de Gerrit Rietveld Academie, is geïnspireerd door het werk van dr. Moshé Feldenkrais. Hij ontwikkelde een methode waarmee mensen op eigen kracht lichamelijke gewoontes kunnen veranderen. Een methode die al enige jaren een belangrijke bron is voor het werk van Davids.  

Het onderzoek bestaat uit drie fases. In de eerste fase realiseerde Davids A Reading that Loves - A Physical Act voor documenta 14. In Athene kreeg het werk vorm als installatie en in Kassel als performance-installatie. Het werkt combineert de levensverhalen van vier vrouwen - elk een cultuurhistorische icoon - met momenten uit Davids' eigen biografie waarin deze verweven raken met algemene geschiedenis. De vier vrouwelijke protagonisten leden onder complexe sociale conflicten waarbij ze elk op eigen wijze geconfronteerd werden met de grenzen en creatieve kracht van hun eigen ik. 

In de tweede fase van het onderzoek staat de plek van somatisch leren in primair onderwijs in Nederland centraal. Deze fase combineert theoretisch en artistiek onderzoek met Feldenkrais-workshops met professionals actief in primair onderwijs in het Van Abbemuseum. De Feldenkrais-methode maakt het mogelijk om niet-normatief te onderzoeken welke beweging bij je past, om zo jezelf te vormen onafhankelijk van bestaande conventies of gebruiken. Deze methode gericht op zelfrealisatie kan een waardevolle aanvulling zijn voor het huidige onderwijs. De workshops vinden plaats binnen het kader van de recent geopende Werksalon in het Van Abbemuseum.

In de laatste fase onderzoekt Davids in samenwerking met Gerrit Rietveld Academie, Van Abbemuseum en partners in primair onderwijs of lichamelijk leren een duurzame plek in bestaande lesmethodes kan krijgen.

Creator Doctus (CrD)

De titel Creator Doctus (CrD) is door de Gerrit Rietveld Academie opgezet als een nieuw driejarig onderzoekstraject binnen de zogenaamde “derde cyclus” van het hoger onderwijs. Het traject leidt niet naar een geschreven proefschrift, maar naar een verzameling artistieke werken of projecten. Deze geven antwoord op onderzoeksvragen die door de kunstenaar zijn geformuleerd op grond van een door de opdrachtgever, hier het Van Abbemuseum, gemarkeerd onderzoeksgebied. Aan het eind van het traject wordt het resultaat van het onderzoek gepresenteerd aan een beoordelingscommissie, betrokken partijen en publiek. Als het werk positief wordt beoordeeld krijgt de kunstenaar de titel Creator Doctus (CrD). Deze nieuwe graad zal bijdragen aan de erkenning van het vak en het beroep van de kunstenaar. Om de graad op Europees niveau erkend te krijgen wordt samengewerkt met een aantal Europese partners.

Initiatiefnemer en partner

Subsidiegever

Het onderzoeksprogramma wordt ondersteund door Mondriaan Fonds.

Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het externe cookies bevat. Wilt u deze (en andere) content alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van externe cookies.

Homepage