Kuba Szreder, Sebastian Cichocki en Meagan Down

Gelijkgestemden-Kunst Verbinding (Constituencies-Art Nexus)

Ons onderzoeksproject bevindt zich binnen een voortgaand internationaal debat over een nieuw museaal bestel. Nieuwe benaderingen zoals het Curatorial Open Form, Museum 3.0 en Deviant Art Museum zijn geïnitieerd om te reageren op een voortgaande crisistoestand in democratie en sociale zekerheidsstelsels. Zulke modellen zijn gericht op het smeden van nieuwe verbindingen tussen diverse groepen van gelijkgestemden (constituencies). Het komt tegemoet aan de huidige expansie in de kunstpraktijk. Het definieert het nut van kunst buiten de beperkte modernistische kaders.  Ons onderzoek is er op gericht om bestaande (en plausibele) verbindingen tussen publieke kunstinstellingen en hun sociale context te bewijzen en te pleiten voor andere mogelijkheden dan de huidige internationale kunstmarkt en de overwegend neoliberale patronen.         

Onze hypothese is dat publieke kunstinstellingen betrokken zijn in een zgn. Gelijkgestemden-Kunst Verbinding (Constituencies-Art Nexus), dat wil zeggen:  een stelsel dat kunstmusea, hun programma’s & collecties verbindt aan diverse gebruikersgroepen, hun behoeften & politieke agentschappen. Deze hypothese wordt onderzocht door te kijken naar nieuwe museale modellen zoals ontwikkeld door het Museum of Modern Art in Warschau en het Van Abbemuseum in Eindhoven. Het team zal de beeldentuin in Bródno (Warschau) als case study gebruiken. Hiermee worden, om onderzoeksmethoden voor het in kaart brengen van de gelijkgestemden-kunst-verbinding ontwikkeld binnen de concrete maatschappelijke werkelijkheid van beide instellingen.

Het onderzoek zal nauwkeurig zijn maar zal ook de grenzen van academische vakgebieden opzoeken. Om onze methodologische toolkit te kunnen samenstellen, zal het onderzoeksproject putten uit het erfgoed van Actieonderzoek, Feministische Economie, Kunstsociologie en Kunstantropologie, Instellingsanalyse,  Onderzoek als Kunstpraktijk, Kunstzinnig Karteren, Etnografische Studies, Gebruiksmethodologie en de Kunstkritiek.  Deze methodologieën worden (op een experimentele schaal) gelijktijdig toegepast in zowel Warschau als Eindhoven.  Er wordt invulling  gegeven aan methodologieën, doelstellingen en onderzoek hoofdlijnen, om een uitvoerbaar onderzoek te schetsen voor een toekomstige, omvangrijkere vergelijkende casusstudie.

Kuba Szreder

Kuba Szreder is afgestudeerd in de sociologie aan de Jagjellonian Universiteit (Krakau). In 2015 heeft hij een praktijkgerichte PhD aan de Universiteit voor de Kunsten in Loughborough toegekend gekregen en werkt momenteel als onafhankelijke curator en onderzoeker. In zijn interdisciplinaire projecten voert hij artistieke en organisatorische experimenten uit en vermengt op die manier kunst met andere facetten van het leven. In 2009 heeft hij de Free/Slow University of Warsaw geïnitieerd, waarmee hij verschillende analyses van de politieke economie van de hedendaagse kunstenaarspraktijk heeft gemaakt. Szreder is redacteur en auteur van verschillende catalogi, readers  en artikelen. In zijn meest recente uitgave ABC of Projectariat onderzoekt hij economische en gouvernementele aspecten van het organiseren van projecten en hun invloed op de ‘onafhankelijke’ curatoriale praktijk.

Sebastian Cichocki

Sebastian Cichocki is curator, schrijver en kunstcriticus. Hij is hoofdconservator van het Museum of Modern Art in Warschau en curator van de beeldentuin in Bródno. Van 2005 tot 2008 was hij programmatisch directeur van het Contemporary Art Centre in Bytom. Cichocki’s centrale focus ligt op de conceptuele reflectie in kunst, Landart en het boek als tentoonstellingsvorm. Hij heeft verschillende solo- en groepstentoonstellingen gecureerd waaronder een Monika Sosnowska’s presentatie op de 52e biënnale van Venetie, en een Yael Bartana presentatie op de 54e biënnale. Andere tentoonstellingen hadden een experimenteler karakter en waren in de vorm van boeken, residenties en geënsceneerde colleges. Cichoki woont en werkt in Warschau. 

Meagan Down

Meagan Down is kunsthistorica, onderzoeker en redacteur. Haar bachelor kunstgeschiedenis heeft ze aan de Universiteit van Melbourne gehaald, haar master Museumstudies aan Deakin University. Ze werkt sinds 2014 samen met het Museum of Modern Art in Warschau. De projecten waaraan ze heeft meegewerkt zijn onder andere: After Year Zero: Geographies of Collaboration (onderzoek voor publicatie en tentoonstelling), Maria Bartuszová: Provisional Forms (assistent-redacteur en onderzoek voor publicatie), and Making Use: Life in Postartistic Times (assistent-curator). In 2015 heeft ze samen met Katia Szczeka en Agnieszka Wielocha het Collection Documentation Project samengesteld, toegewijd aan conservering-georiënteerd onderzoek naar de permanente collectiepresentatie in het Museum of Modern Art in Warschau. 

Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het tracking cookies bevat. Wilt u deze (en andere) content alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van tracking cookies.
Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het tracking cookies bevat. Wilt u deze (en andere) content alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van tracking cookies.
Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het externe cookies bevat. Wilt u deze (en andere) content alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van externe cookies.

Homepage