deviant practice 2018-19

Onderzoeksbeurzen 2018-19: Deviant Practice

'Deviance’ is op te vatten als buiten de gebaande paden treden. In het geval van het museum voor moderne kunst zijn deze paden bepaald door het beeld dat het Westen van zichzelf heeft, en daarmee ook door zijn relatie met anderen. Een verkenning van zulke afwijkende praktijken behelst noodzakelijkerwijs het loslaten van lang gekoesterde institutionele, raciale en geo- en biopolitieke structuren. We vatten het voorvoegsel ‘de-’ van ‘deviant’ dan ook op in samenhang met noties als demodernisering, dekolonisatie, deprivilegering en deneoliberalisering – sleutelstrategieën die we hopen te onderzoeken.

Bij de onderzoeksbeurzen ligt de focus op twee onderzoeksinstrumenten: het archief en publieksgroepen.

Het archief: binnen het Van Abbemuseum omvat het archief de collectie kunstwerken, de bibliotheek en het papieren archief. Het archief speelt een centrale rol in de vorming, categorisatie en het behoud van geschiedenissen. Op die manier is het een betwist gebied wat voortdurend ondervraagd moet worden. Wij zijn op zoek naar voorstellen die de rol, status en het gebruik van het archief - en de narratieven dat het kan voortbrengen - uitdagen.

Publieksgroepen (constituencies): Het museum is minder dan ooit tevoren in het staat zijn publieksgroepen te definiëren. Toch moet het museum hen begrijpen en samen met hen posities innemen.  We willen nog beter begrijpen hoe we met en via de publieksgroepen kunnen werken, zowel lokaal als internationaal. We zijn op zoek naar voorstellen die ingaan op de voortdurende betrekkingen met de bestaande publieksgroepen, met wie we je in contact brengen, maar ook met nieuwe groepen.

Van de onderzoekers wordt verwacht dat ze bij aanvang van hun onderzoek een intern seminar geven voor de medewerkers van het museum en dat ze een openbaar essay schrijven dat begin 2019 verschijnt op de de digitale platforms van het Van Abbemuseum en/of L’Internationale.

In het kader van het Deviant Practice onderzoeksprogramma van het Van Abbemuseum is een aantal onderzoeksbeurzen toegekend aan kunstenaars, archivarissen, schrijvers en curatoren:

Deviant Practice 2016–17

De beschrijvingen van de voorgaande Deviant Practice projecten vind je hier. De onderzoeker presenteerden hun projecten op 21 september 2017 in het Van Abbemuseum. Dit symposium "Deviant Researching" is een onderdeel van het driedaagse evenement Demodernising the Collection: Opening Weekend.

Subsidiegever

Het onderzoeksprogramma Deviant Practice 2018–19 wordt ondersteund door Mondriaan Fonds.

Bruno Moreschi 
Bruno Moreschi is onderzoeker en houdt zich als beeldend kunstenaar bezig met projecten die inspelen op het systeem van de beeldende kunsten zelf, met name in de fysieke en virtuele legitimatieruimten en met een focus op het decoderen van het werkveld om zo verstopte procedures bloot te leggen. Voor zijn PhD leidde Moreschi geëmancipeerde ervaringen in historische musea in Zuid-Amerika en Europa. 

Evelien Scheltinga
Evelien Scheltinga is curator en onderzoeker, recentelijk afgestudeerd Master in Museumconservator en in Moderne Kunst (cum laude), beiden in Amsterdam. Scheltinga nam deel aan het onderzoek voor de tentoonstellingen ‘Het Stedelijk in de Oorlog’ en ze deed een curators-traineeship in het Van Abbemuseum in Eindhoven. Naast haar werk voor Studio Jonas Staal, is ze onderdeel van een onderzoeksgroep in Marokko, die zich toespitst op studie naar verschillende museummodellen.

Ana Gonzalez
Ana S Gonzalez Rueda is een PhD-kandidaat aan de Universiteit van St. Andrews en een onafhankelijk curator. Haar onderzoek richt zich op de inherente educatieve relaties van de expositieruimte en de bijdrage van radicale pedagogische methodes aan de curatorische  praktijk. Ze heeft een MA in hedendaagse kunst aan de Universiteit van Essex (2012). 

Michelle de Wit
Michelle de Wit rondde in 2017 de onderzoeksmaster Arts and Culture: Art Studies aan de Universiteit van Amsterdam af. Haar onderzoek spitst zich toe op het punt waarop fotografie, ideologie, propaganda en cultureel geheugen elkaar ontmoeten. Eerder presenteerde ze haar onderzoek-in-ontwikkeling bij de internationale conferentie Dictators and Degenerates: Modernism, Fascism, and the Pursuit of Culture, aan Dublin University College. Ze werkt momenteel aan haar PhD-onderzoeksvoorstel.

Sam Ashby
Sam Ashby is een Britse kunstenaar, grafisch ontwerper en uitgever. Sinds 2010 heeft hij samengewerkt met schrijvers, academici en kunstenaars voor zijn uitgave Little Joe, ‘a magazine about queers and cinema, mostly’. Ashby werkt als ontwerper van filmposters, en kunstwerken voor onafhankelijke en arthouse films ten behoeve van de Britse en internationale markt. Zijn eerste film, The Colour of His Hair, ging in première op het Internationale Filmfestival van Rotterdam in 2017 en won de prijs voor Beste Documentaire op het London Short Film Festival in 2018.

Eimear Walshe
Eimear Walshe maakt beelden en schrijft. Hen doet onderzoek dat gericht is op queer theory en feministische epistemologie. Voor de tweede keer zal hen onderzoek doen in het onderzoeksprogramma van het Van Abbemuseum, met een voorstel voor de oprichting van het z.g. Onderzoeks-departement voor Seksuele Revolutie.

Home