deviant practice 2018-19

Onderzoeksbeurzen 2018-19: Deviant Practice

In 2016 lanceerde het Van Abbemuseum het Deviant Practice onderzoeksprogramma. Nu de negen onderzoeksprojecten van het afgelopen jaar afgerond worden, zijn we op zoek naar nieuwe voorstellen van kunstenaars, curatoren en schrijvers voor 2018-19. Onderzoekers krijgen een beurs van 2.000 tot 10.000 EUR toegewezen, afhankelijk van het project voor een overeengekomen werkperiode in en met het museum. 

Over het onderzoeksprogramma: Deviant Practice

We understand deviance as veering off the entrenched path. For the modern art museum such as Van Abbemuseum these paths emerged from the west’s understanding of itself and by inference its relationship to others. Deviance therefore necessarily involves challenging long-held institutional, racial, geo- and bio-political assumptions. We understand the prefix "de" in deviance in relation to notions of demodernising, decolonising, deprivileging or decentralising—key strategies we hope to continue to explore. We also understand deviance as an opportunity to reflect on the manner in which we approach our own practices and protocols: questioning past suppositions, hierarchies and modes of working might be one way to institute deviance. At the same time, deviance should also concern itself with how we find paths through the present and towards the future.

We vragen kandidaten om over twee onderzoekskaders na te denken: 

1. Archieven: binnen het Van Abbemuseum omvat het archief de collectie kunstwerken, de bibliotheek en het papieren archief. Het archief speelt een centrale rol in de vorming, categorisatie en het behoud van geschiedenissen. Op die manier is het een betwist gebied wat voortdurend ondervraagd moet worden. Wij zijn op zoek naar voorstellen die de rol, status en het gebruik van het archief - en de narratieven dat het kan voortbrengen - uitdagen.

2. Publieksgroepen (constituencies): Het museum is minder dan ooit tevoren in het staat zijn publieksgroepen te definiëren. Toch moet het museum hen begrijpen en samen met hen posities innemen.  We willen nog beter begrijpen hoe we met en via de publieksgroepen kunnen werken, zowel lokaal als internationaal. We zijn op zoek naar voorstellen die ingaan op de voortdurende betrekkingen met de bestaande publieksgroepen, met wie we je in contact brengen, maar ook met nieuwe groepen. 

Over de beurs

Onderzoekers krijgen - na overleg - toegang tot de archieven en netwerken van het museum. Van de onderzoekers wordt verwacht dat ze bij aanvang van hun onderzoek een intern seminar geven voor de medewerkers van het museum en dat ze een openbaar essay schrijven dat begin 2019 verschijnt op de de digitale platforms van het Van Abbemuseum en/of L’Internationale. Andere  mogelijkheden zoals een tentoonstelling of verdere publicatie kunnen besproken worden. Er wordt van de onderzoeker niet verwacht dat hij/zij in Eindhoven verblijft, maar hij/zij kan gebruik maken van de gratis accommodatie van het museum tijdens bezoek aan het museum, voor zover beschikbaar. Reiskosten worden in beperkte mate vergoed. De onderzoeker werkt samen met een gesprekspartner vanuit het museum: een curator of iemand van de afdeling bemiddeling, bibliotheek of collecties. 

Onderzoeksvoorstellen

Centraal staat dat we graag nieuwe kennis en methodologieën het museum binnen laten komen. Wij zijn daarom op zoek naar voorstellen die onze verwachtingen uitdagen. We nodigen onderzoekers uit de volgende bronnen en gebieden te overwegen:

- Archieven: Arte Útil, LS Collectie, Stichting René Daniëls, Van Abbemuseum’s institutionele, tentoonstellings- en collectiearchieven. Voor de laatsten is kennis van de Nederlandse taal een voordeel.
- Van Abbe netwerken: Agents of Change, Queering the Collection, L’Internationale Museumconfederatie, Special Guests.

Daarnaast bieden we een onderzoeksplaats aan voor een kandidaat met interesse en ervaring in het structureren van archieven om samen met ons het Gate Foundation archief te ontwikkelen en te systematiseren. 

Insturen van voorstellen

Je kunt je voorstel sturen naar opencall@vanabbe.nl. Deadline: 17 november 2017.

Stuur je voorstel op in een PDF bestand, inclusief: 
- Projectomschrijving (max. 750 woorden)
- Biografie (max. 150 woorden)
Beeldmateriaal kan worden toegevoegd in de PDF, maar mag niet als apart bestand(en) verstuurd worden. 

Gebruik als bestandsnaam: Deviant Practice_JOUWNAAM.

 

Deviant Practice 2016–17

De beschrijvingen van de huidige Deviant Practice projecten vind je hier. De onderzoeker presenteren hun projecten op 21 september 2017 in het Van Abbemuseum. Dit symposium "Deviant Researching" is een onderdeel van het driedaagse evenement Demodernising the Collection: Opening Weekend.
De papers worden gepubliceerd in een e-publicatie die begin 2018 verschijnt.

Subsidiegever

Het onderzoeksprogramma Deviant Practice 2018–19 wordt ondersteund door Mondriaan Fonds.

Home