Het project

Voor dit twee jaar durende onderzoeksproject wil John Byrne een kritische blik werpen op een reeks afgeronde en lopende projecten van het Van Abbemuseum, de L’Internationale Confederation of Museums and Galleries en de Association of Arte Útil, door de lens van Use, Use Value en Constituency [Gebruik, Gebruikswaarde en gelijkgestemden).  Het doel van dit onderzoek is om een aantal kritische en theoretische evaluatiemodellen te ontwikkelen, implementeren, testen en beoordelen als manier om recente artistieke en museologische ontwikkelingen rond gebruikswaarde, gebruik, samenwerking met gelijkgestemden en gedeelde arbeid te ontsluiten en te evalueren. Met dit onderzoek wordt beoogd vast te stellen hoe levensvatbaar niet-neokantiaanse evaluatiemodellen zijn als manier om collaboratieve en constituerende museologische en artistieke praktijken te herzien en opnieuw uit te werken als vormen van activisme van onder naar boven, in real time en op een schaal van 1:1. 

Als zodanig wordt met Negotiating Jeopardy: Use Value and the Work of Labour of Art teruggekeken en voortgebouwd op de langlopende deelname en samenwerking van Byrne binnen het Van Abbemuseum aan de hand van ‘The Autonomy Project’ (2010 – heden), het project ‘The Uses of Art: The Legacy of 1848 and 1989’ (2013 – 2018) en ‘The Association of Arte Útil’ (2013-heden). Het project wordt afgesloten met de ontwikkeling van een aantal sleutelthema’s en -onderwerpen die hun basis vinden in ‘The Constituencies Research Strand’ van ‘The Uses of Art: The Legacies of 1848 and 1989’ (dat Byrne namens L’Internationale Consortium of Museums and Galleries beheerde en coördineerde). Het onderzoeksproject wordt toegelicht aan de hand van een nauwgezette interpretatie van projecten die door en in samenwerking met het Van Abbemuseum in opdracht zijn uitgevoerd.

Biografie

John Byrne is docent in The Uses of Art aan Liverpool John Moores University, waar hij ook directeur is van The Uses of Art Lab (dat deel uitmaakt van het Art Labs Research Center van de Liverpool School of Art and Design). Vanaf 2008 werkte Byrne nauw samen met het Van Abbemuseum aan de ontwikkeling van ‘The Autonomy Project’ en in 2013 regelde en coördineerde hij de deelname van Liverpool John Moores University aan ‘The Uses of Art: The Legacy of 1848 and 1989’, een project van L’Internationale. In september 2015 werd Byrne coördinator van het onderzoeksgebied ‘Constituencies’ van L’Internationale en in april 2018 was hij hoofdredacteur van de hieruit volgende publicatie van L’Internationale, ‘The Constituent Museum: Constellations of Knowledge, Politics and Mediation’. In juli 2015 werd Byrne ook verteller/curator van de ‘Glossary of Common Knowledge’ van L’Internationale en samen met Zdenka Badovinca (Directeur van Moderna Galerija) was hij curator van een Glossary of Common Knowledge-seminar dat in 2016 in het kader van ‘Constituencies’ werd gehouden in de School of Art and Design van Liverpool John Moores University. Daarnaast is Byrne sinds 2013 actief lid van The Association of Arte Útil (AAU). In 2013/2014 werkte hij samen met de AAU, Grizedale Arts en Tate Liverpool aan de oprichting en bedrijfsvoering van een tijdelijk ‘Office of Useful Art’ tijdens de tentoonstelling ‘Art Turning Left’ in Tate Liverpool. Sindsdien heeft Byrne ook een reeks pop-up Offices of Useful Art georganiseerd aan de Liverpool School of Art and Design, in Granby 4 Streets in Toxteth in Liverpool, en in het Florrie Institute in Liverpool. Door middel van de Uses of Art Lab wil Byrne bijdragen aan de groei en ontwikkeling van het netwerk van de Association of Arte Útil als wereldwijde gemeenschap van kunstenaars, ontwerpers, activisten en makers op zoek naar manieren waarop we kunst kunnen gebruiken als middel van onderaf om onszelf op een andere manier te zien.  

Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het externe cookies bevat. Wilt u deze (en andere) content alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van externe cookies.

Homepage