plastics project

Nationaal onderzoeksproject kunststoffen hedendaagse kunstcollecties (2017-2019)

Elke collectie hedendaagse kunst en design bevat tal van voorwerpen die geheel of gedeeltelijk van plastic zijn gemaakt. Om de samenstelling van de voorwerpen te kunnen identificeren is specialistische kennis nodig, die vaak niet aanwezig is in musea zonder laboratorium. Het Plastics Project richt zich op toegepast onderzoek voor deze grote groep voorwerpen en brengt natuurwetenschappers en niet minder dan tien grote musea en collectiebeheerders in Nederland bij elkaar. Doordat het project een do-it-yourself methode ontwikkelt kunnen beheerders en restauratoren in de toekomst zelf een groot deel van hun plastics collecties  identificeren, monitoren en waar nodig conserveringsmaatregelen treffen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) leidt bovendien  twee jonge professionals op, die zich specialiseren in dit vakgebied. Het project start op 3 april 2017 en loopt tot april 2019. Het wordt financieel ondersteund door het Gieskes-Strijbis Fonds en het Mondriaanfonds.

Doelstellingen

Het doel van het project is om de duurzaamheid, de zichtbaarheid en toegankelijkheid van objecten gemaakt van plastic te verbeteren. Een representatief deel van de collecties zal worden geïdentificeerd en in de informatiesystemen worden geregistreerd. Deelnemers leren om plastics te identificeren 'on the job' en wanneer dat nodig is zal aanvullend onderzoek worden uitgevoerd. Door gezamenlijk preventieve maatregelen te ontwikkelen worden de plastic collecties op een juiste manier geconserveerd en de kennis erover wordt vastgelegd binnen de organisaties.

Onderzoek en praktijk

Tijdens de eerste fase van het project (april 2017 - april 2018) wordt een beslisboom ontwikkeld op basis waarvan het onderzoek kan worden uitgevoerd. Een do-it-yourself kit ondersteunt het identificatieproces  en ook een digitaal platform helpt collectiebeheerders door informatie beschikbaar te stellen over de meest voorkomende en/of problematische soorten plastics. Deze voorbeelden worden geïllustreerd met iconische kunstwerken of design voorwerpen waarin de kunststoffen zijn toegepast.

Tijdens de tweede fase (april 2018-april 2019) vinden 10 workshops on the job plaats, waarin de deelnemende instellingen nauw samenwerken met de senior en junior wetenschappers van de RCE. Dit is ook een test voor de do-it-yourself kit en het informatieplatform. De resultaten worden tijdens een seminar aan het eind van het project met een breder publiek gedeeld.

Partners in het project

Het Project Plastics  wordt gecoördineerd vanuit de Stichting Behoud Moderne Kunst (SBMK) en het Netherlands Institute for Conservation, Art and Science (NICAS), een samenwerking tussen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Rijksmuseum en de Universiteit van Amsterdam Conservering & Restauratie. De tien participerende  musea zijn Bonnefantenmuseum, Centraal Museum, Gemeentemuseum Den Haag, Kröller-Müller Museum, Museum Boijmans Van Beuningen, Schunck*, Stedelijk Museum Amsterdam en het Van Abbemuseum. Daarnaast de RABO Kunstcollectie en de Kunstcollecties van de Rijksdienst.

Onderzoek Van Abbemuseum

In het kader van dit project onderzoekt het Van Abbemuseum de installatie Self-Heterotopia, Catching up with Self van Alptekin.

Foto: Peter Cox

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door

Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het externe cookies bevat. Wilt u deze (en andere) content alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van externe cookies.

Homepage