crowdfunding wood circle

Toen in 2011 bekend werd dat het kunstwerk Wood Circle van Richard Long het museum mogelijkerwijs ging verlaten, nam een grote groep cicerones, docenten, gastheren en gastvrouwen het initiatief voor een campagne om het kunstwerk te behouden. Het museum ondersteunde deze spontane actie en is op zoek gegaan naar verdere financiële ondersteuning. Onder de noemer ‘Help de Wood Circle te behouden!’ riepen we mensen op om donateur te worden. Via dit crowdfunding initiatief werden mensen op een actieve manier verbonden met het werk en het museum. De donateurs namen met hun bijdrage verantwoordelijkheid voor het openbaar kunstbezit. Het doel om minimaal €30.000,- bijeen te krijgen werd behaald. 

CROWDFUNDING

In een tijd dat er vanuit de overheid almaar minder wordt besteed aan kunst en cultuur kunnen particulieren en bedrijven het verschil maken. Crowdfunding is een toegankelijke vorm van participatie die kunstliefhebbers een democratische stem geeft waarmee zij het kunst- en cultuuraanbod in hun directe omgeving mede bepalen. De opbrengsten voor de Wood Circle werden bijgehouden door voordekunst.nl; een website waarop kunstprojecten in wording op zoek zijn naar aanvullende financiering door particulieren en bedrijven.

Wood circle

Wood Circle, een vroeg werk van de bekende Britse kunstenaar Richard Long, is sinds 1977 in bruikleen bij het Van Abbemuseum en in de afgelopen decennia al vele malen getoond. Het spreekt veel bezoekers aan en nodigt uit tot nadenken over kunst en wat iets tot kunst maakt.

Het is een zaalvullend werk dat bestaat uit minimaal 840 takken. De takken worden binnen een cirkel met een doorsnede van zeven meter in een golvend patroon gelegd, rekening houdend met bepaalde voorschriften die door Long in een certificaat zijn vastgelegd. Iedere keer wanneer het werk wordt uitgevoerd, ziet het er een beetje anders uit.

Het werk is representatief voor het kunstklimaat in de jaren 70, waarin kunstenaars gevestigde opvattingen over kunst de rug toekeerden. Het is de tijd van de opkomst van performance, body en land art. 

Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het externe cookies bevat. Wilt u deze (en andere) content alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van externe cookies.

Homepage