Van 16 december 2006 tot en met 15 november 2009 liep het project het 'Kijkdepot'. Kijkdepot hield het midden tussen een kunstdepot, waarin alle niet getoonde werken veilig liggen opgeslagen, en een gewone museumzaal. Schilderijen werden in de zaal opgehangen aan depotrekken. Hierdoor konden bezoekers ook de achterkant van een werk zien, waarop sporen van de gebruikte technieken te ontwaren zijn of waaruit mogelijk een stukje geschiedenis van het kunstwerk te herleiden is. Sculpturen werden getoond in hun geopende transportkisten. De werken waren voor even te zien en werden daarna weer aan de blik van de bezoekers onttrokken.

Iedereen mocht een aanvraag indienen om een kunstwerk uit het depot voor een moment het voetlicht te gunnen in het museum. Aanvragen werden in volgorde van binnenkomst behandeld, waardoor in de zaal een steeds wisselende verzameling kunststukken te zien was. Een aanvraag bestond uit minimaal vijftig woorden waarin moest worden uitgelegd waarom iemand het betreffende kunstwerk wilde zien. Deze motivatie werd samen met het kunstwerk in het Kijkdepot vertoond.

Onderdeel van Plug In

Het Kijkdepot vormde onderdeel van het project Plug In (Plug In #18). Plug In is de verzamelnaam voor de steeds wisselende presentatievormen van de collectie van het Van Abbemuseum die van april 2006 tot en met november 2009 getoond werden. In deze periode toonde het museum in elke Plug In zaal een onafhankelijke tentoonstelling, met een eigen thema of concept, en een eigen presentatieduur.

De dynamische benadering van Plug In paste zowel bij de labyrintische structuur van de nieuwbouw als de ambitie de collectie vanuit nieuwe en uitdagende perspectieven te belichten. Kunstenaars en gastconservatoren werden door het museum uitgenodigd om binnen Plug In hun eigen aflevering te presenteren. Hierdoor ontstonden tussen de verschillende zalen steeds weer nieuwe resonanties en contrasten, die voortdurend tot nieuwe verhalen leidden. Plug In verwees dan ook niet alleen naar de blokkendoosstructuur van de serie presentaties. Het was een uitnodiging aan de bezoeker om, al naar gelang interesse en behoefte, in een zelfgekozen volgorde ‘in te pluggen’ en de verbeelding aan het werk te zetten.

Het concept van Plug In is bedacht door Charles Esche en Christiane Berndes. Christiane Berndes was samen met de verschillende gasten verantwoordelijk voor de uitvoering. Het project werd mede mogelijk gemaakt door de Mondriaan Stichting.

Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het externe cookies bevat. Wilt u deze (en andere) content alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van externe cookies.

Homepage