gebouw en historie

Museumgeschiedenis en -archief

 

Het tentoonstellings- en beheersarchief vormt een integraal onderdeel van de verzamelingen van de bibliotheek. Beide archieven vormen samen als museumarchief het werkgeheugen van de organisatie. Het museumarchief bevat primaire en deels ongepubliceerde bronnen (o.a. beleidsnotities, notulen en correspondentie) over de geschiedenis van het museum. Als zodanig geven ze ook een beeld van de ontwikkelingen in de kunst- en museumwereld vanaf 1936. Het museumarchief is uitvoerig gedocumenteerd in de studie van René Pingen ‘Dat museum is een mijnheer‘.  

Beheersarchief 1936-1989

Het beheersarchief bevat archivalia over de geschiedenis van het museum. je kan hier informatie vinden over de achtergronden van het collectie- en tentoonstellingsbeleid. Het archief bevat bijvoorbeeld naast correspondentie van en met de oud-directeuren van het museum, dossiers over de Commissie van Advies en Toezicht. Tevens zijn er dossiers over de wijze waarop het museum in het verleden bijvoorbeeld museumlessen gestalte gaf. Daarnaast waren museummedewerkers natuurlijk actief in van tal van externe culturele commissies, organisaties en redacties. De neerslag van die activiteiten zijn ook in het archief terug te vinden, zoals bijvoorbeeld de notulen en correspondentie van het bekende ‘Museumjournaal’ en de ‘Stichting Openbaar Kunstbezit’.  Alle documenten over de periode 1936-1989 zijn online raadpleegbaar via de mediabank. Meer algemene informatie kan je vinden in de inventarissen:

Inventaris beheersarchief 1936-1979

Inventaris beheersarchief 1980-1989

 

Museumhistorie

 

In de reeks museumhistorie tonen we bijzondere archivalia en documenten over de geschiedenis van het museum. We beginnen bij het begin: de opening van het museum in 1936.

Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het externe cookies bevat. Wilt u deze (en andere) content alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van externe cookies.

Homepage