subsidies en sponsoring

Het museum wordt structureel en incidenteel ondersteund door:

Ammodo

Op het gebied van kunst steunt Ammodo projecten die door hun niveau en vernieuwende of uitzonderlijke karakter een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van of waardering voor kunst. Ammodo is daarbij vooral actief binnen de velden podiumkunst en beeldende kunst. De organisatie ondersteunt het Van Abbemuseum bij het realiseren van verschillende tentoonstellingen.

Europese Unie

De Europese Unie heeft €2.5 miljoen toegekend aan de museumconfederatie L'Internationale voor een vijfjarig programma dat leidt tot een duurzaam nieuw model voor openbare musea in Europa. Deze subsidie maakt de ontwikkeling van een nieuwe vorm van culturele samenwerking mogelijk waarbij collecties, artistiek onderzoek, technologie en publieke toegang gedeeld kunnen worden tussen de deelnemende instellingen.

Van 2016 tot 2020 wordt het project smARTplaces ondersteund door het Creative Europe fonds van de Europese Unie. 

Fonds 21

Fonds 21 steunt projecten en initiatieven voor Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij. Zo willen ze de Nederlandse  samenleving verrijken. Binnen Kunst & Cultuur bevordert Fonds 21 initiatieven van professionele kunstinstellingen om een groter of juist een ander publiek te bereiken. Ze hebben ook aandacht voor bijzondere projecten en experimenten voor kleiner publiek en staan open voor educatieprojecten.

Stichting Niemeijer Fonds

Stichting Niemeijer Fonds adopteerde in 2012 de tentoonstellingsruimte Het Oog voor langere periode. Hierdoor kan het museum jaarlijks hier twee projecten realiseren. Daarnaast is de Theodora Niemeijer prijs in het leven geroepen. Een prijs speciaal voor beginnende, vrouwelijke beeldende kunstenaars, omdat vrouwen nog steeds sterk ondervertegenwoordigd zijn in tentoonstellingen en museale collecties. 

Mondriaan Fonds

Het Mondriaan Fonds maakt in het Van Abbemuseum onder meer tentoonstellingen en publieke programma’s mogelijk.

Stichting Promotors

De Stichting Promotors Van Abbemuseum verenigt sinds 1989 bedrijven die het museum extra financiële steun geven voor belangrijke aankopen.

Vrienden van Van Abbe

De Vereniging Vrienden Van Abbemuseum is in 1994 op initiatief van een groep kunstliefhebbers opgericht. Het doel van de vereniging is de bekendheid van het museum te vergroten en het publiek actief bij het museum te betrekken. De vereniging wil de hedendaagse kunst dichter bij de mens brengen en de drempel van het Van Abbemuseum verlagen.

VriendenLoterij

Het Van Abbemuseum is in 2007 opgenomen in de lijst culturele instellingen die door de VriendenLoterij gesteund worden. De bijdrage die het museum ontvangt, zet het in voor collectieaankopen en publieksparticipatie. In 2014 is voor het nieuw programma Special Guests een extra bijdrage toegekend uit de extra trekking van de VriendenLoterij.

Als deelnemer aan de VriendenLoterij kun je speciaal meespelen voor een museum dat jij een warm hart toedraagt. Dat  wordt ‘geoormerkt’ meespelen genoemd.  Op deze manier kun je dus ook het Van Abbemuseum extra ondersteunen. De helft van je maandelijkse inleg gaat dan naar het Van Abbemuseum, waardoor wij bijvoorbeeld een tentoonstelling kunnen organiseren, een nieuwe aankoop of een restauratie kunnen doen. Aanmelden voor geoormerkt meespelen kan via de website van de VriendenLoterij. Deelnemers die al meespelen, kunnen hun lidmaatschap aanpassen door contact op te nemen met de klantenservice van de VriendenLoterij. 

VSB Fonds

Het VSBfonds zet zich in voor de kwaliteit van de Nederlandse samenleving en ondersteunt de projecten van het Van Abbemuseum die hieraan bijdragen.

Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het externe cookies bevat. Wilt u deze (en andere) content alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van externe cookies.

Homepage