1983 - nu Globalisering - Onderdeel van De collectie nu

tentoonstelling

1983 - nu Globalisering Onderdeel van De collectie nu

02/11/2013 - 11/06/2017
Conservatoren: Christiane Berndes, Charles Esche, Diana Franssen
Tweede verdieping collectiegebouw

1983 - NU – GLOBALISERING

Het circuit op de grote bovenetage begint met het einde van het post-moderne tijdperk, gevolgd door de periode na 1989, waarin we ons vandaag de dag bevinden. Kunstenaars schenken aandacht aan thema’s als nieuwe verbindingen en conflicten. Migratie, de opkomst van internet en de nieuwe netwerken, de snelheid die afstanden verkleint en waarmee informatie beschikbaar is, markeren de overgang naar de huidige situatie van onzekerheid. Verschillende culturen en levensbeschouwingen komen – soms ruw soms moeiteloos - met elkaar in contact. Met werken van onder anderen Muñoz, Dumas, Gordon, Alptekin, Kusolwong, Perjovschi, Ressler, Rakowitz, Sasnal, Ugay, Qiu. 

In de presentatie in de eerste zaal van deze verdieping wordt vanuit zes Europese perspectieven gekeken naar de relevantie van jaren 80 voor de samenleving vandaag de dag. Er is onderzocht hoe het Van Abbemuseum in de jaren 80 omging met de ontwikkelingen in de beeldende kunst in die tijd. Als uitgangspunt is gekozen voor de tentoonstelling Jonge Kunst die in 1985 in het museum plaatsvond. Deze toonde werk van vijftien jonge kunstenaars waarvan veertien West-Europees en één Amerikaans. Jonge Kunst was samengesteld door de toenmalige directeur Rudi Fuchs en de conservatoren Jan Debbaut en Piet de Jonge. Zij behoorden alle drie tot een net iets andere generatie en hadden zo ook alle drie een verschillende kijk op kunst. In de catalogus bij de tentoonstelling stelde Fuchs het volgende: “Gesprekken over hoe de tentoonstelling er uit moest komen te zien, leidden tot discussies over de huidige stand van zaken van de kunst.”

DE COLLECTIE NU

Sinds 2 november 2013 staat de gehele nieuwbouw van het van Abbemuseum in het teken van een volledig nieuwe benadering van de collectie. Onder de titel De collectie nu worden kunstwerken, documentatie en archiefmateriaal samengebracht rondom specifieke thema’s die de kunstwerken verbinden met de maatschappelijke context waarin ze werden gemaakt en getoond. Vijf verdiepingen zijn gevuld met werken uit de collectie; van een Picasso uit 1909 tot de meest recente werken. Voor het eerst is zo’n groot deel van de collectie, meer dan 600 kunstwerken en archiefstukken, in een presentatie samengebracht. Naast aandacht voor de kunst uit de vorige eeuw is een belangrijk deel gewijd aan kunst vanaf 1989 en recente aankopen die niet eerder zijn getoond.

Voorjaar 2017: Collectie in wisseling

De vijf verdiepingen van De collectie nu worden in het voorjaar van 2017 gewisseld voor nieuwe tentoonstellingen met werken uit de collectie van het Van Abbemuseum. Kijk op de pagina ‘Collectie in wisseling’ voor een overzicht van de veranderingen in het collectiegebouw.

Deze tentoonstelling is nog te zien tot en met 30 april 2017. Hierna wordt dit deel van de collectie gewisseld en wordt op 20 mei de tentoonstelling The Way Beyond Art geopend.

 

 

Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het externe cookies bevat. Wilt u deze (en andere) content alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van externe cookies.
Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het tracking cookies bevat. Wilt u deze (en andere) content alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van tracking cookies.

Homepage