Becoming More 20 mei: "Future Caucus" - Zaterdag 20 mei

design: 75b
evenement

Becoming More 20 mei: "Future Caucus" Zaterdag 20 mei

20/05/2017
10:30 - 17:30
samengesteld door Eric de Bruyn en Sven Lütticken

Locatie: Auditorium
Samengesteld door:
Eric de Bruyn en Sven Lütticken 
Sprekers:
Diedrich Diederichsen, Kodwo Eshun, Maurizio Lazzarato, Doreen Mende, Kerstin Stakemeier, Marina Vishmidt, McKenzie Wark.

Future Caucus

Niet zo lang geleden werd de opmerking van Fredric Jameson dat “het makkelijker is geworden je het einde van de wereld voor te stellen dan het einde van het kapitalisme” vaak aangehaald als bewijs van de afname – of zelfs teloorgang – van de utopische verbeelding, die Jameson zelf zo boeiend heeft geanalyseerd in zijn literaire (science-fiction) werken. Tegenwoordig bestaat er een overvloed aan neofuturistische en futurologische stromingen, speculatieve filosofieën en accelerationistische scenario’s. Waar het hier om lijkt te gaan, is een fundamentele splijting tussen een “kapitalistisch realisme” dat de toekomst toespitst tot een zich almaar uitbreidend proces van accumulatie en een tendens waarbij men zich met het oog op een dreigende planetaire catastrofe een andere toekomst tracht voor te stellen, die wordt gepresenteerd als ofwel de vrijmaking van het menselijk potentieel ofwel de verbreiding van posthumane andersoortigen.

De clichés “het einde van de geschiedenis” en “het einde van de toekomst” zijn nu enerzijds vervangen door het van crisis doordrenkte motief “het einde van de aarde” of “het einde van de arbeid” en anderzijds door een terugkeer naar de toekomst in een reeks recente thematische tentoonstellingen, festivals en biënnales en een heropleving van de kunstmatige intelligentie en automatisering in de populaire verbeelding. Ondanks deze terugkeer naar de toekomst is de tijdshorizon van ons huidige moment misschien beter te kenschetsen als de “slinkende toekomst” van just-in-time productie, risicomanagement, flitshandel en termijnmarkt. “Speculatieve” artistieke en intellectuele praktijken lijken nauwelijks geneigd vraagtekens te plaatsen bij het feit dat zij betrokken zijn bij een speculatieve markt waarvan de voortgang juist wordt gekenmerkt door een voortdurende expansie van het heden en een kolonisering van de toekomst.

Tijdens de ‘future caucus’ willen we de volgende vragen aan de orde stellen: Zou de volledige bevoorrechting van een radicaal andere toekomst (zelf een modernistische stap) boven verschillende verledens en hedens op zichzelf niet een gevaarlijke verarming kunnen betekenen? Wat kunnen we leren van toekomstvooruitzichten en -mogelijkheden uit het verleden? Moeten we een onderscheid maken tussen een terugkeer naar de toekomstideeën van het utopische denken en een heropleving van een specifiek modernistische, utopische verbeelding? Is er een verdrongen inhoud van het utopische denken te ontdekken die van betekenis kan zijn voor onze huidige hachelijke situatie?

Becoming More Playlist

Introduction Eric de Bruyn followed by keynotes of McKenzie Wark and Maurizio Lazzarato, discussion moderated by Anna Teixeira Pinto.

Programma

Panel 1: The Labour of the Future, The Future after Labour

10:30 Welkomstwoord: Annie Fletcher
10:45 Introductie: Eric de Bruyn
11:00 Keynote: McKenzie Wark
11:45 Keynote: Maurizio Lazzarato
12:30 Discussie gemodereerd door Anna Teixeira Pinto 

13:00 Lunch 

Panel 2: Speculative Practices 

14:00 Diedrich Diederichsen
14:30 Kerstin Stakemeier
15:00 Marina Vishmidt
15:30 Discussie gemodereerd door Sven Lütticken

16:00 pauze

Evenement 3: Socialist and Afro-Futures (on Film)

16:30 Gesprek en filmvertoningen Doreen Mende en Kodwo Eshun

17:30/18:00 einde

18:00 Diner @ Designhuis (Stadhuisplein 3)

Volg Becoming More live op Open!

DAI’s Open! COOP Academy Publishing Class brengt op vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 mei live verslag uit van de Becoming More symposia in het auditorium van het Van Abbemuseum. Deze live verslagen zijn te volgen via hun blog.

Andere evenementen en projecten

 


DAI-SEMINARGROEP CURATING POSITIONS

Becoming more…poreus, resonant, ondersteunend, coherent, tactiel, verstrengeld, dierlijk…
Voor Becoming More… heeft de seminargroep Curating Positions gewerkt aan een reeks interventies in het Van Abbemuseum die de zintuigen aanspreken en zo vraagtekens plaatsen bij de historische voorkeursbehandeling van het kijken in de geschiedenis van de kunst en museologie. De projecten willen alternatieve manieren bieden om het museum te ervaren en de bestaande patronen, procedures en relaties tussen de bij het museum betrokken mensen veranderen.

ABSENCE TAKES SHAPE  (DAI-SEMINARGROEP CURATING POSITIONS 1)  

Locatie: Foyer, Van Abbemuseum
Clementine Edwards, Maike Hemmers, Sanne Kabalt

In Absence Takes Shape krijgt de bezoeker van het Van Abbemuseum een lint aangeboden – een stoffelijke herinnering aan een feministisch gesprek tussen drie studentes van het Dutch Art Institute. Hun gedachtewisseling gaat over de af- en aanwezigheid van handwerk in het museum en over de tedere en gewelddadige aspecten van aanraking.

“THE ELEPHANT IN THE ROOM” (DAI-SEMINARGROEP CURATING POSITIONS 2)  

Locatie: zaal B2, Van Abbemuseum
Alejandro Ceron, Leon Filter, Mirjam Linschooten
 
Sinds hun ontstaan zijn musea uitstekende voorbeelden van een prestigieus soort microkosmos: een plek waar overtuigingen over de ordening van de wereld en de plaats van het individu daarin publiekelijk worden uitgedragen. In musea voeren bezoekers een soort ritueel uit waarbij ze bewust of onbewust in wisselwerking staan met de structuur van het museum, bijvoorbeeld doordat ze het verhaal van de betreffende instelling volgen of een vorm van contemplatie vertonen als ze voor een kunstwerk staan.
We stellen voor om de gewijde / rituele ruimte van het Van Abbemuseum en deze bijeenkomst tijdelijk op te heffen door een dier te introduceren als drager van verzet en kritiek op de op kijken gebaseerde logica en de ideologische normalisatie van onze (menselijke) opvatting van representatie. Zoals Jason Hribal voorstelt, keren we het perspectief om en denken we van onderaf. We brengen dit niet terug tot een theoretische discussie, maar willen een methodiek onderzoeken als “curating position” die aansluit bij het thema van deze bijeenkomst.
“Becoming more” – in dit geval meer dier en minder mens worden (of wat daarin menselijk is overstijgen) in onze perceptie van het museum.
 

BECOMING MORE… POROUS / A POROUS ARCHIVE (DAI-SEMINARGROEP CURATING POSITIONS)                                     

Locatie: Doe-het-zelf archief, Van Abbemuseum
Baha Görkem Yalım

De inclusiviteit van het museum staat centraal in veel discussies rond deze bijeenkomst (en is zelfs het doel van de vooruitstrevende intentie ervan). Het archief van een museum is een cruciaal knooppunt in zijn bestaande opzet als het gaat om wat dat museum bevat, erkent, weigert, voor onzichtbaar houdt, hoe het museum verbindt en waartussen het verbindt. De voorstelling van het museum als een structuur die herinnert, onderstreept opnieuw het belang van archieven als plaatsen waar complexe situaties worden opgehelderd en elk standpunt binnen de herinnering een politieke daad is. Het archief als het geheugen van een instelling bepaalt wat er nog moet worden onthouden. Daarom luidt onze vraag hier: Wat herinnert een museum precies?, wat de tweede vraag uitlokt: Of een museum kan herinneren waarvan het kan/zou moeten dromen? A Porous Archive wordt een plek om deze droom en een toekomst naar voren te brengen.

Deviant Practice

 ‘Deviant Practice’ takes place during two collective dinners (May 20th and May 21st) of the caucus through a series of spatial, behavioral and performative interventions. Collectively, the project speaks to and from the different choreographic, social and political positions that are brought to thetable at the end of our day.


Becoming More 20 mei: "Future Caucus" is onderdeel van :

Mede mogelijk gemaakt door

Partners

Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het externe cookies bevat. Wilt u deze (en andere) content alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van externe cookies.

Homepage