Becoming More 21 mei DAI Roaming Assembly #14 - Zondag 21 mei

evenement

Becoming More 21 mei DAI Roaming Assembly #14 Zondag 21 mei

21/05/2017
11:00 - 18:00
Towards Entangled Modes of Becoming More

Locatie: Auditorium Van Abbemuseum
Samengesteld door: Emily Pethick and Leire Vegara
Sprekers: Zach Blas, Michael Marder, Emily Pethick, Alejandra Riera, Graeme Thomson & Silvia Maglioni, Leire Vergara

Towards Entangled Modes of Becoming More 

Towards Entangled Modes of Becoming More nodigt kunstenaars en theoretici uit die nieuwe wegen ontwikkelen voor de interpretatie van hedendaagse vormen van relationaliteit, waarbij ze niet blijven steken in uniciteit en tweedeling, maar streven naar complexere en bredere zienswijzen op vormen van samenleven, pluraliteit, opaciteit en verstrengeling.

In zijn recente werk heeft filosoof Michael Marder zich (in samenwerking met Luce Irigaray) beziggehouden met de plantenwereld als een manier om na te denken over relaties tussen menselijke en niet-menselijke wezens en vormen van samenleven en collectiviteit. Hij zal ingaan op hoe we van planten kunnen leren om “meer door minder te worden”, namelijk door “de gelegenheid tot consumptie, vervuiling en uitputting van de wereld tot een minimum te beperken”. Hij presenteert “een energiemodel dat is geïnspireerd op een plantaardige manier van zijn – een alternatief, geweldloos kader om na te denken over en praktisch om te gaan met energie zonder dat levende wezens en onze planeet door de winning ervan worden vernietigd.”

Kunstenaars Graeme Thompson en Silvia Maglioni geven de performance Dark Matter Cinema Tarot, experimentele, collectieve tarotreadings waarbij diverse filmfragmenten worden gecombineerd. Zij willen zo politieke en maatschappelijke vraagstukken in groepssituaties aan de orde stellen met behulp van nieuwe affectieve en creatieve methodes die door de ‘politiek’ van beelden onorthodoxe, verkennende denkwijzen mogelijk maken.

Zach Blas – een kunstenaar en schrijver die in zijn werk technologie voor registratie, veiligheid en controle confronteert met minderhedenbeleid – beschreef Édouard Glissants idee van opaciteit als “... een onkenbaarheid – en dus een poëzie voor Glissant – waaruit de wereld bestaat en die verdedigd moet worden om elk radicaal democratisch project te laten slagen. Glissant omschrijft opaciteit als een anders-zijn dat niet te kwantificeren is, een diversiteit die categorieën van identificeerbaar verschil te boven gaat. Opaciteit legt dus de grenzen bloot van schema’s van zichtbaarheid, representatie en identiteit die een toereikend inzicht in meerdere perspectieven op de wereld en haar bewoners verhinderen.” Hij zal praten over opaciteit in relatie tot biometrie.

De dag zal worden afgesloten met een vertoning van Alejandra Riera’s film … –Ohpera – Muet– … [… –Mute – Ohpera…]. Deze film, die is gemaakt in samenwerking met de Braziliaanse theatergroep UEINZZ, gaat over ruimtes en plaatsen van historisch belang, het aanleggen en afbreken, zoals de verwijdering van het standbeeld van Columbus in Buenos Aires in 2014. De film houdt zich bezig met verhalen en verhalenvertellers, vrouwelijke vertellers voor wie vaak geen ruimte is, zodat ruimte moet worden gecreëerd.

Tickets

Tickets voor dit programma zijn €10,- en zijn inclusief lunch en diner. Bestel je ticket hier.

Programma

11:00              Welkomstwoord door DAI-directeur Gabriëlle Schleijpen
11:05 - 11:20  Emily Pethick en Leire Vergara introductie van Towards Entangled Modes of Becoming More
11:30              Introductie van de film Alejandra Riera’s film … –Ohpera – Muet– … [… –Mute – Ohpera…]
11:30 - 13:30 Vertoning van Alejandra Riera’s film … –Ohpera – Muet– … [… –Mute – Ohpera…]

13:30              Lunch

14:30 - 15:10 Michael Marder: Becoming more vegetal—energy-wise
15:10 - 15:25 Gesprek met Leire Vergara en studenten van Curating Positions
15:30 - 16:10 Zach Blas
16:10 - 16:25 Gesprek met Emily Pethick en studenten van Curating Positions

16:30              Pauze

16:45 - 18:00 Graeme Thompson en Silvia Maglioni: Dark Matter Cinema Tarot

Biografieën deelnemers

Biografieën van Zach Blas, Michael Marder, Emily Pethick, Alejandra Riera, Graeme Thomson & Silvia Maglioni, Leire Vergara.

Resumés

Resumés van de werken Dark Matter Cinema,  –Ohpera – Muet– … [… –Mute – Ohpera…], en Becoming more vegetal—energy-wise.

Volg Becoming More live op Open!

DAI’s Open! COOP Academy Publishing Class brengt op vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 mei live verslag uit van de Becoming More symposia in het auditorium van het Van Abbemuseum. Deze live verslagen zijn te volgen via hun blog.

Andere evenementen en projecten


DAI-SEMINARGROEP CURATING POSITIONS

Becoming more…poreus, resonant, ondersteunend, coherent, tactiel, verstrengeld, dierlijk…
Voor Becoming More… heeft de seminargroep Curating Positions gewerkt aan een reeks interventies in het Van Abbemuseum die de zintuigen aanspreken en zo vraagtekens plaatsen bij de historische voorkeursbehandeling van het kijken in de geschiedenis van de kunst en museologie. De projecten willen alternatieve manieren bieden om het museum te ervaren en de bestaande patronen, procedures en relaties tussen de bij het museum betrokken mensen veranderen.

ABSENCE TAKES SHAPE  (DAI-SEMINARGROEP CURATING POSITIONS 1)  

Locatie: Foyer, Van Abbemuseum
Clementine Edwards, Maike Hemmers, Sanne Kabalt

In Absence Takes Shape krijgt de bezoeker van het Van Abbemuseum een lint aangeboden – een stoffelijke herinnering aan een feministisch gesprek tussen drie studentes van het Dutch Art Institute. Hun gedachtewisseling gaat over de af- en aanwezigheid van handwerk in het museum en over de tedere en gewelddadige aspecten van aanraking.

“THE ELEPHANT IN THE ROOM” (DAI-SEMINARGROEP CURATING POSITIONS 2)  

Locatie: zaal B2, Van Abbemuseum
Alejandro Ceron, Leon Filter, Mirjam Linschooten
 
Sinds hun ontstaan zijn musea uitstekende voorbeelden van een prestigieus soort microkosmos: een plek waar overtuigingen over de ordening van de wereld en de plaats van het individu daarin publiekelijk worden uitgedragen. In musea voeren bezoekers een soort ritueel uit waarbij ze bewust of onbewust in wisselwerking staan met de structuur van het museum, bijvoorbeeld doordat ze het verhaal van de betreffende instelling volgen of een vorm van contemplatie vertonen als ze voor een kunstwerk staan.
We stellen voor om de gewijde / rituele ruimte van het Van Abbemuseum en deze bijeenkomst tijdelijk op te heffen door een dier te introduceren als drager van verzet en kritiek op de op kijken gebaseerde logica en de ideologische normalisatie van onze (menselijke) opvatting van representatie. Zoals Jason Hribal voorstelt, keren we het perspectief om en denken we van onderaf. We brengen dit niet terug tot een theoretische discussie, maar willen een methodiek onderzoeken als “curating position” die aansluit bij het thema van deze bijeenkomst.
“Becoming more” – in dit geval meer dier en minder mens worden (of wat daarin menselijk is overstijgen) in onze perceptie van het museum.

Deviant Practice

 ‘Deviant Practice’ takes place during two collective dinners (May 20th and May 21st) of the caucus through a series of spatial, behavioral and performative interventions. Collectively, the project speaks to and from the different choreographic, social and political positions that are brought to thetable at the end of our day.


Becoming More 21 mei DAI Roaming Assembly #14 is onderdeel van :

Mede mogelijk gemaakt door

Partners

Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het externe cookies bevat. Wilt u deze (en andere) content alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van externe cookies.
Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het tracking cookies bevat. Wilt u deze (en andere) content alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van tracking cookies.

Homepage