Beginnend bij Kandinsky - Plug In #34

PI34
tentoonstelling

Beginnend bij Kandinsky Plug In #34

15/12/2007 - 15/11/2009
Conservator: Christiane Berndes
Kunstenaars: Wassily Kadinsky, Pablo Picasso, Georges Braque, Robert Delaunay, Marc Chagall

Toen Edy de Wilde in 1946 directeur werd van het Van Abbemuseum trof hij een gebouw aan waarvan de muren met verschoten roze en groen papier waren behangen en de oprit naar de ingang een modderpoel vormde. Er was een tentoonstelling van trommels en vaandels uit de verzameling van museum Kempenland te zien.

Bezoekers zag hij nauwelijks. Hoewel zijn voorganger W.J.A. Visser een aantal belangwekkende Nederlandse schilderijen had verworven, was de collectie van het museum in de eerste tien jaar van zijn bestaan vanwege de zeer beperkte middelen bescheiden gebleven. Ook de beurskrach van 1929 en de Tweede Wereldoorlog droegen hieraan bij.

Edy de Wilde besefte al bij zijn aantreden dat het Van Abbemuseum, wilde het zich nationaal en internationaal met andere musea kunnen meten, een krachtige kerncollectie op zou moeten bouwen. Zijn ‘basiscollectie’ zou een solide ankerpunt vormen voor zowel de bestaande verzameling als de toekomstige aankopen, en keer op keer uitgangspunt kunnen vormen voor interessante tentoonstellingen. De Wilde overtuigde de in die tijd vrij conservatieve en katholieke gemeente Eindhoven en kocht in een relatief korte periode een veertiental schilderijen van een klein aantal buitenlandse sleutelfiguren uit de moderne schilderkunst, waarvan enkelen overtuigd communist waren. De Wilde koos werken van hoge kwaliteit, die representatief bleken voor de belangrijkste kunststromingen uit de eerste helft van de 20e eeuw. Hij was ervan overtuigd dat de verzameling van het Van Abbemuseum op deze manier een vitale samenhang en uniek karakter zou krijgen.

Blick auf Murnau mit Kirche (1910) van Wassily Kandinsky was het eerste schilderij dat De Wilde voor zijn basiscollectie aankocht. Kandinsky (1866-1944) wordt wel beschouwd als de schilder van de eerste moderne abstracte werken. Deze van oorsprong Russische schilder en theoreticus vestigde zich, na een verblijf aan het Bauhaus in Duitsland, in 1933 in Frankrijk waar hij in contact kwam met andere, evenzeer vernieuwende schilders. De Wilde kocht hier vroegkubistische werken van onder meer Pablo Picasso (1881-1973) en Georges Braque (1882-1963), alsmede een werk van Robert Delaunay (1885-1941), dat in de visie van De Wilde een dynamische overgang vormde naar het Duits expressionisme van Oskar Kokoschka (1886-1980). Ook voegde hij aan de basiscollectie het meer symbolische Hommage à Appolinaire (1911-1912) van Marc Chagall (1887-1985) toe.

Plug In #34 Beginnend bij Kandinsky toont niet de voltallige basiscollectie. De presentatie laat zien dat de ambitie van De Wilde, om sleutelwerken steeds opnieuw te koppelen aan andere belangwekkende schilderijen, ook ruim vijftig jaar later nog standhoudt.

Conservator Christiane Berndsen presenteert enkele werken uit de basiscollectie van de directeur in samenhang met andere aankopen die door Edy de Wilde in diezelfde periode werden gedaan. Onderlinge resonanties komen zo in beeld en de mogelijkheid tot voortdurende (her)interpretatie van hoogtepunten uit de moderne schilderkunst krijgt een nieuwe impuls.


Beginnend bij Kandinsky is onderdeel van :

Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het externe cookies bevat. Wilt u deze (en andere) content alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van externe cookies.
Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het tracking cookies bevat. Wilt u deze (en andere) content alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van tracking cookies.

Homepage