Bik van der Pol. Pay Attention: Act 2 - Plug In #28.2

Plug In #28.2. Foto Peter Cox
Plug In #28.2. Foto Peter Cox
tentoonstelling

Bik van der Pol. Pay Attention: Act 2 Plug In #28.2

15/12/2007 - 20/04/2008
Conservator: Bik van der Pol
Kunstenaars: Sol LeWitt, John Baldessari

Liesbeth Bik (1959) en Jos van der Pol (1961) werken sinds 1994 samen als Bik Van der Pol. De Rotterdammers zijn geen klassieke atelierkunstenaars.

Vaak werken ze op locatie, (her)gebruiken en reactiveren ze werk van anderen – hetzij afkomstig uit kunst, journalistiek, media of geschiedenis – en confronteren ze de bezoeker met een situatie waarin deze zelf het laatste woord heeft. Het zijn ‘gelegenheidsscheppers’ die een confrontatie mogelijk maken zonder daarbij de volledige regie te willen hebben. Zij dagen uit; en wij – bezoekers, critici, kunstenaars, wetenschappers, historici, curatoren – worden om engagement gevraagd. Zonder ons is het werk niet compleet. Het oeuvre van Bik Van der Pol bestaat niet zozeer uit interpretaties als wel uit op elkaar inwerkende elementen die een communicatief platform genereren. Hiermee stellen zij voortdurend de functie en betekenis van kunst en kunstruimten ter discussie en vragen zij steeds weer om een actuele bijstelling of evaluatie van wat wij voor het gemak geschiedenis of algemeen gedachtegoed noemen. Het werk van Bik Van der Pol draagt bij aan een discussie die het Van Abbemuseum zelf bij voortduring wil entameren: wat is het maatschappelijk belang van musea voor hedendaagse kunst en hoe kan de kunst van nu een appel doen op de betrokkenheid van het publiek?

In Plug In #28 Pay Attention wordt de bezoeker aangesproken als individu én als een zich meer of minder conformerende deelnemer aan een samenleving. Een museumzaal wordt tijdelijk tot ‘publiek domein’; waarin voorbeelden van vrijheid van meningsuiting in relatie tot censuur en particuliere verantwoordelijkheid ons onze eigen grenzen op laten zoeken. Het verlangen naar ultieme democratische vrijheid en een besef van het maatschappelijk betamelijke of wenselijke gaan met elkaar in duel.

Vanuit deze noties presenteren Bik Van der Pol aan de hand van een scenario wisselende presentaties met werken uit de collectie van het Van Abbemuseum op verscheidene locaties in het museum. In zaal B2.03 tonen zij een selectie van 140 boeken van de in 2006 opgeheven uitgeverij Loompanics Unlimited uit Port Townsend, Washington. Deze uitgeverij publiceerde decennialang handboeken waarvan ‘zowel je moeder als de staat liever niet hebben dat je ze leest.’ De onderwerpen variëren van praktische gidsen over How to Develop a Low-Cost Family Food-Storage System tot minder algemeen acceptabele publicaties als Gourmet Cannabis Cookery en controversiële zelfhulpboeken als How to Start Your Own Country, Homemade Guns and Homemade Arms, of How to Clear Your Adult and Juvenile Criminal Records. Op een kist ernaast staat Little Liars (collection from Kiev, model 1-9), in brons afgegoten radio’s uit de voormalige Sovjet-Unie. Deze radio’s waren in ieder huishouden (meestal in de keuken) aanwezig, stonden de hele dag aan en ontvingen slechts één door de overheid gefiatteerde frequentie. Een wapenvergunning die Charles Esche, directeur van het Van Abbemuseum, moest verwerven om een kunstwerk met geweer van Joseph Beuys in collectie te mogen hebben en Bruce Naumans litho Pay Attention bieden een ironisch kader voor zoveel contrasten. Temidden hiervan staat het de bezoeker vrij elk boek naar keuze in de hand te nemen. En als wij werkelijk een stap verder willen gaan, kunt wij gebruik maken van het daartoe geplaatste kopieerapparaat.

Pay Attention is een zich in tijd en ruimte ontwikkelende presentatie die aan zaal B2.03 steeds een ander hoofdstuk of; volgende ‘akte’ toevoegt. In zaal B0.08 toonden Bik Van der Pol eerder, in Act 1, drie werken van On Kawara (13 Jan. 1973; July 4 1973, en Lat. 31°25'N, Long. 8°41'E, 1965), en hun werk Kiev, 18-3-2006 (diaversie). De data en GPS-coördinaten op de schilderijen van Kawara geven impliciet lading aan een bepaalde dag en locatie. Wij weten wat er bedoeld wordt met een bepaalde datum, ook al weten we niet of die datum ertoe doet, en waarom. Kiev, 18-3-2006 (diaversie) handelt over een specifieke gebeurtenis en de nasleep daarvan. Hoewel er geen directe verwijzing is naar de specifieke locatie en tijdstip van deze gebeurtenis, informeert het werk over het produceren van informatie, kennis en cultuur, en waar de macht daartoe berust.

Nu, in Plug In #28 Pay Attention: Act 2, tonen zij (eveneens in zaal B0.08) Wall Drawing No. 256 (1975) van Sol Lewitt, en Baldessari Sings Lewitt (1972). Hierin brengt Baldessari het werk van Sol Lewitt op een manier voor het voetlicht die niet afdoet aan de kracht van Lewitts concepten, maar ze wel 'humaniseert’. Humor, vriendschap en wellicht ontroering spelen ook een rol. Door de conceptuele uitgangspunten van Sol Lewitt te zingen, dringen zij anders tot ons door dan wanneer wij ze in stilte lezen en herlezen. Ook hier is de wijze waarop informatie tot ons komt van belang. Hoe wordt informatie overgebracht, en op welke manieren kunnen wij het horen en zien? En wanneer horen en zien wij het niet, ook al wordt het gezegd of getoond?


Bik van der Pol. Pay Attention: Act 2 is onderdeel van :

Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het externe cookies bevat. Wilt u deze (en andere) content alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van externe cookies.
Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het tracking cookies bevat. Wilt u deze (en andere) content alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van tracking cookies.

Homepage